ilustrace – památky Prahy 15
  • Centrum staré Hostivaře
  • Vodní nádrž hostivař
  • Výstavba Horní Měcholupy
  • Sportovní klub Hostivař

Praha 15

Praktické informace

 

Mapa

 

Úřední hodiny

Po  a St 8:00 - 17:30
Všechny odbory ÚMČ

Po a St 8:00 - 17:30
Út a Čt 8:00 - 12:00
Pasy, občanské průkazy,
přihlašování k trvalému pobytu

Po a St 8:00 - 17:30
Út a Čt 8:00 - 14:30

Ověřování listin a podpisů,
CZECHPOINT (např. výdej výpisu
z katastru, obchodního
a živnostenského rejstříku,
výpis z rejstříku trestů)

 

Kontakt

MČ Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

ústředna: 281 003 111
recepce: 281 003 190

Podrobný kontakt
a úřední hodiny

 

Novinky na e-mail


Články

Aktuální informace k osvobození od daně z nemovitostí

Na základě několika dotazů občanů, jejichž nemovitosti byly postiženy povodní, Vám sdělujeme následující:

Na základě informace Finančního úřadu pro hl.m. Prahu je nutné, aby každý poplatník, jehož nemovitosti byly zasaženy povodní 2013 a jsou uvedeny v seznamu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 19/2013 ze dne 12.12.2013, kterou se osvobozují od daně z nemovitostí nemovitosti dotčené živelní pohromou, podal dílčí daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Pro nemovitosti na území Městské části Praha 15 je osvobození na dobu 5 let.

Více najdete zde.

 

Připomínáme možnost řešení poplatků z prodlení za pronájem bytu. Nezbytnou součástí majetkových Zásad jsou také postupy pro zajišťování dlužného nájemného, úhrad za služby a řešení poplatků z prodlení. Nynější zákonná norma stanovení výše poplatků z prodlení byla v Zásadách, dočasně do 31.12.2014, doplněna možností nájemce bytu jednorázově požádat o prominutí části poplatků z prodlení.


Události

19. dubna 2014

Lokalita: Restaurace Pod Hrází

V rytmu jazzové a popové hudby

22. dubna 2014

Lokalita: Restaurace Selský dvůr

Dětské vaření

25. dubna 2014

Lokalita: Prostranství před budovou školy Křesťanského gymnázia

Majáles Křesťanského gymnázia

26. dubna 2014

Lokalita: Středisko ekologické výchovy

Den Země a 20 let Toulcova dvora