Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Redakční rady Hlasatele 19.9.2018

Termín konání: 19. 9. 2018

Čas konání: 17.00 – 18.00 hod.

Místo konání: ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15, 7. patro

Přítomni: PhDr. Marcel Pencák Ph.D., Bc. Jitka Kolářová, Ing. Karel Strnad, Mgr. Petra Šikýřová, MUDr. Jana Trková, Jiří Vaníček, Marie Zdeňková, Ing. Dana Benešová, Ph.D. (redaktorka), Mgr. Michaela Mrázková (tajemnice)

Omluveni: Mgr. Antonín Randa

Hosté: Pavlína Nejedlíková

Předseda zahájil zasedání redakční rady a předal slovo redaktorce.

1. Náhled říjnového vydání Hlasatele

- Str. 2 – s ohledem na další inzertní spolupráci je možné, že ½ strany bude nahrazena plošnou inzercí
- Str. 3 – doplnit fotografii starosty a autora titulní fotografie (Dana Benešová)
- Str. 4 – doplnit fotografii ze sázení lípy a Křtu knihy Za srdce a kamene, fotografie manželů Nešlehových
  oříznout
- Str. 5 – proběhla diskuze k článku p. Lupoměského, text navázat na článek plánovaný do listopadového
  Hlasatele, který se bude týkat nových stránek MČ Praha 15 ve znakové řeči
- Str. 8, 9 – tyto strany budou prohozeny se stranami 12 a 13 (Dny Prahy 15)
- Str. 10 – proběhla diskuze nad texty v okénku pro názor, pí Kolářová vyjádřila za hnutí ANO 2011 názor,
  že v předvolební dobu považují za neetický obsah těchto článků v Hlasateli.
  P. Pencák považuje tento názor za pokrytecký, neboť předem nebylo nic takového avizováno, ani
  redakční rada nikdy nerozhodla, že by v říjnovém čísle sloupky zastupitelů neměly být.
  Ing. Strnad měl výhrady k článku pana Pavlíčka.
- Str. 11 – bude přesunuta za stranu 30, jelikož tematicky souvisí s dopravním hřištěm, doplnit logo akci
  a informaci o zdroji
- Str. 18 – oprava času konání Běhu Jana Kocourka, plakáty na akce umístit do spodní poloviny stránky
- Str. 23 – vypustit tabulku s programem pietních aktů
- Str. 29 – více graficky oddělit řádkovou inzerci

               - RR souhlasí s navrženými úpravami

2. Obecné připomínky

- p. Vaníček pochválil obsahovou stránku zpravodaje, vyzdvihl množství zajímavých článků

 

 


Zapsala:    Mgr. Michaela Mrázková

Ověřil:         PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.

Autor článku: oit@praha15.cz Aktuality