Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Redakční rady Hlasatele 20.8.2018

Termín konání: 20. 8. 2018

Čas konání: 17.00–17.30

Místo konání: ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15, zasedací místnost v 7. patře

Přítomni: PhDr. Marcel Pencák, Ph.D., Bc. Jitka Kolářová, MUDr. Jana Trková, Jiří Vaníček,
              Marie Zdeňková, Ing. Dana Benešová, Ph.D. (redaktorka), Mgr. Michaela Mrázková (tajemnice)

Omluveni: Mgr. Antonín Randa, Ing. Karel Strnad, Mgr. Petra Šikýřová

Hosté: Pavel Fingr (grafik)


Předseda zahájil zasedání redakční rady a předal slovo redaktorce.

Náhled zářijového Hlasatele

   • Titulka – Doplnit popisek u upoutávky na rozhovor s Václavem Šimkem
   • Str. 2 – s ohledem na možnou další inzertní spolupráci je možné, že strana bude 2 nahrazena plošnou
     inzercí
   • Str. 5 – Upravit text v rubrice Nově narozené děti
   • Str. 6 – na plánovanou inzertní spolupráci zatím není podepsaná objednávka, možná náhrada
   • Str. 8 – opravit podpis sloupku Bc. Jitky Kolářové
   • Str. 14 – aktualizaci plakátu na Dny Prahy 15 bude v průběhu týdne řešit Bc. Jitka Kolářová s grafikem
   • Str. 15 – akce MČ Praha 15 budou v kalendáriu na prvním místě, doplnit zvýraznění (např. logo), doplnit
     datum a čas stejně jako u ostatních příspěvků
   • Str. 19 – plakát na diskotéku Miloše Skalky zmenšit na ¼ strany, stranu použít na plakát akce „Lípa
     republiky“
   • Str. 23 – změnit popisek aktuální fotografie

                                - s navrženými úpravami redakční rada souhlasí

 


Zapsala: Mgr. Michaela Mrázková


Ověřil: PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.

Autor článku: oit@praha15.cz Aktuality