Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

! ZAVEDENÍ ORIENTAČNÍCH ČÍSEL !

Na základě požadavku Rady MČ Praha 15 byla Magistrátem hl. m. Prahy v ulicích Hornoměcholupská, Boloňská a Na Křečku přidělena čísla orientační mj. bytovým domům s těmito čísly popisnými:

602/č. or. 3, 5, 7, 9
603/č. or. 15, 17 19, 21
604/č. or. 23, 25, 27, 29
653/č. or. 174, 176
654/č. or. 168, 170, 172
662/č. or. 160, 162, 164, 166
663/č. or. 141, 143, 145
690/č. or. 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158
693/č. or. 138, 140, 142, 144

Nově přidělená čísla orientační byla bez koordinace s Úřadem městské části Praha 15 zavedena ve všech adresních databázích i v databázi RUIAN.
Při zadání čísla orientačního do adresních databází došlo bohužel k technické chybě – všichni občané, kteří měli dosud registrovaný údaj o místu trvalého pobytu pouze na shora uvedené číslo popisné, se dostali automaticky na první (nejnižší) číslo orientační, které bylo přiřazeno k jejich domu. (Např. u všech obyvatel domu čp. 602 je uvedeno číslo orientační 3.)
V současné době úředníci městské části usilovně pracují na odstranění technického problému, tak abyste měli v adrese trvalého pobytu vedené správné číslo orientační, které odpovídá vašemu vchodu.
Zároveň upozorňujeme, že není povinností občana vyměnit si stávající občanský průkaz z důvodu nově přidělených orientačních čísel.

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty