Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Tlumočení webových stránek do znakové řeči

Městská část připravuje ve spolupráci se společností Tichý svět krátká informační videa pro sluchově handicapované občany. Videa by měla usnadnit orientaci na webových stránkách a navést na postup při vyřizování jednotlivých agend.

Tichý svět již jedenáct let pomáhá neslyšícím v České republice. Poskytuje jim všestrannou podporu v podobě komplexních služeb, které jim umožňují začlenit se do společnosti. Působí v deseti krajích České republiky. Nabízí tlumočnické služby, odborné sociální poradenství a sociální rehabilitaci, včetně tranzitního programu pro žáky a absolventy škol, který jim usnadňuje přechod ze školy na otevřený pracovní trh. Propojuje svět slyšících a neslyšících. Přibližuje širší veřejnosti znakový jazyk, svět neslyšících a jejich kulturu.

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty