Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Výzva - zakázka malého rozsahu "Výzva č. 34 OPZ – Vzdělávání v oblasti komunikace s veřejností a strategického řízení"

Oznámení o zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na
služby s názvem „Výzva č. 34 OPZ – Vzdělávání v oblasti komunikace
s veřejností a strategického řízení“

 

Oznamujeme, že bylo zahájeno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na služby
s názvem „Výzva č. 34 OPZ – Vzdělávání v oblasti komunikace s veřejností a strategického řízení“

 

Kontaktní osobou pro doručení dodatečných dotazů je: Mgr. Jana Kořínková, e-mail: Korinkovaj@praha15.cz, tel.:281 003 212   

 

Praha dne 3.10.2017


                                                                                                            Bc. Jitka Kolářová
                                                                                                 zástupkyně starosty MČ Praha 15

 

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář úřadu a tajemníka

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 158,75kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výzva k podání nabídek

Velikost souboru: 847,76kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Krycí list

Velikost souboru: 49,05kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno


Zadávací dokumentace

Velikost souboru: 4,23MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Objednávka

Velikost souboru: 217,09kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno