Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informační zpravodaj PID č. 22/2018

Obsah

Adventní úprava provozu pražské MHD
Kartičkové jízdní řády se změnami vlaků
Nový jízdní řád na železnici od 9. 12. 2018
Trvalé změny autobusových linek PID od 9. 12. 2018
Rozšíření nabídky označování papírových jízdenek PID ve vlacích
ROPID organizuje Pražskou integrovanou dopravu už 25 let
Nové kloubové autobusy podle nového standardu PID pro linky Praha – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

 
Adventní úprava provozu pražské MHD

   Každým rokem v období adventu systém Pražské integrované dopravy přepraví vyšší počet cestujících než v průběhu ostatních měsíců. Jedná se především o soboty a neděle, kdy je veřejná doprava zatížena novými cestujícími, kteří přijedou do Prahy nakupovat vánoční dárky, případně navštíví celosvětově známé a oblíbené pražské vánoční trhy. Prosincové víkendy patří k nejvíce zatíženým sobotám a nedělím v průběhu celého roku, proto se již řadu let provoz PID v tomto období této situaci mírně přizpůsobuje.
   V minulých letech platilo, že na linkách metra docházelo k prostému zkrácení intervalů ze 7,5 na 5 či 6 minut, na vybraných tramvajových linkách byly nasazovány spřažené soupravy namísto sólo vozů a na vybrané autobusové linky byly nasazeny kloubové autobusy namísto standardních. Jelikož došlo v souvislosti s posílením provozu PID v posledním období k trvalému zkrácení intervalů metra o víkendu, ke spřažení tramvajových vozů do souprav (např. linek 5, 11 či 15) a nasazení kloubových autobusů místo standardních na většinu vytížených linek, adventní úprava provozu PID v roce 2018 již nemusí být tak rozsáhlá.
   Jelikož na lince metra C je o víkendu interval 5 minut již intervalem standardním, během adventu bude zkrácen víkendový interval na 5 minut na zbylých linkách A a B. V souvislosti s úpravou intervalu na lince A bude upraven i jízdní řád autobusové linky 119 tak, aby nadále navazovaly její spoje na každý vlak metra. V souvislosti s předvánočními nákupními špičkami budou pak o víkendech nasazeny kloubové autobusy na linky 188 a 207, které projíždějí kolem nákupních center na Pankráci a na náměstí Republiky.

   Souhrn úprav provozu PID během adventních víkendů v roce 2018:
• metro linka A: zkrácení intervalu ze 7,5 na 5 minut v sobotu cca od 9:00 do 20:00 a v neděli cca od 14:00 do 20:00
• metro linka B: zkrácení intervalu z 6 na 5 minut v sobotu cca od 9:00 do 20:00 a v neděli cca od 14:00 do 20:00
• autobusová linka 119: zkrácení intervalu na 5 minut o víkendech dle linky metra A
• autobusové linky 188 a 207: nasazeny kloubové autobusy v sobotu a v neděli

   Zároveň dochází k dočasné úpravě vybraných autobusových linek Dopravního podniku hl. m. Prahy. S cílem umožnit zajištění dopravy při MS ve florbalu a dalších drobnějších předvánočních akcí dojde od 26. 11. 2018 do cca 21. 12. 2018 v pracovní dny k prodloužení intervalu na lince 190 v ranní špičce z 5 na 6 minut a linka 196 nepojede v úseku Kačerov – Kloboučnická. Na linkách 133 a 207 dochází k dočasné preferenci posílení kapacitní nabídky v úseku Ohrada – Florenc (zavedeny kloubové autobusy na lince 207 v pracovní dny mohou být provozovány pouze v úseku Ohrada – Florenc, o adventních víkendech v úseku Ohrada – Staroměstská). O víkendech od 1. 12. 2018 do 23. 12. 2018 nebude v provozu linka 143 a na lince 125 bude nasazen standardní interval páteřní linky 15 minut.
   Část uvedených opatření je součástí vánočního prázdninového provozu PID, tj. provoz všech spojů PID bude ve stávající podobě obnoven od pondělí 7. 1. 2019.


Kartičkové jízdní řády se změnami vlaků

   S blížícím se koncem roku přichází také každoroční změny železničních jízdních řádů. Ty jsou vždy připravovány na základě došlých připomínek od měst, obcí a cestujících, a také na základě vyhodnocení provozu, které se pravidelně provádí.
   Celostátní termín změn těchto jízdních řádů připadá na neděli 9. prosince 2018. Přestože drtivá většina cestujících využívá pro vyhledávání spojení různé mobilní aplikace či vyhledávací portály jízdních řádů, těší se velké oblibě každý rok i tištěná verze kartičkových jízdních řádů, které jsou tradičně nejžádanějším informačním materiálem k prosincovým změnám. Zdarma budou opět distribuovány v malém a praktickém provedení do jednotlivých železničních stanic v obvodu Pražské integrované dopravy nebo také do Infocenter PID, Dopravního podniku hl. m. Prahy či do ČD center v Praze a Středočeském kraji.
   Těsně před termínem změn budou nové jízdní řády rozdávat také zaměstnanci ROPID a IDSK, a to na tradičních místech – největších pražských vlakových nádražích vždy během odpolední špičky.

   Termíny rozdávání kartičkových jízdních řádů na pražských nádražích:
• úterý 4. 12. 2018 – Masarykovo nádraží (13:00–20:00)
• středa 5. 12. 2018 – Smíchov (14:30–18:30) a Bubny-Vltavská (14:30–18:30)
• čtvrtek 6. 12. 2018 – Hlavní nádraží (13:00–20:00)


Nový jízdní řád na železnici od 9. 12. 2018

   V neděli 9. prosince 2018 začíná platit nový jízdní řád na železnici a v Praze i Středočeském kraji čeká cestující řada novinek a zlepšení. Vyjedou nové spěšné vlaky z Prahy do Benešova i Kutné Hory, tzv. městská linka z Roztok u Prahy do Libně začne jezdit nově každý den až do Hostivaře a na mnoha hlavních i vedlejších tratích ve Středočeském kraji přibydou další spoje.
   Praha i Středočeský kraj v novém jízdním řádu investují do nových spojů pro cestující. V Praze ujedou vlaky v novém jízdním řádu 5,8 milionu kilometrů, to je proti současnému jízdnímu řádu nárůst o 8 %. Ve Středočeském kraji ujedou za rok 16,8 milionu kilometrů, což je nárůst o 4,8 %.

   Spěšné vlaky do Benešova a Kutné Hory v režii Českých drah
   Zásadní zlepšení čekají na cestující ve Středočeském kraji. V pondělí 10. prosince 2018 nově vyjedou další spěšné vlaky na trati z Prahy do Benešova i do Kutné Hory. „Spěšné vlaky budou jezdit ve špičkách pracovních dní a bude v nich platit samozřejmě také tarif Pražské integrované dopravy,“ říká František Petrtýl, radní Středočeského kraje pro oblast dopravy, a dodává: „Spěšné vlaky doplní rychlíky na těchto tratích, v součtu tak pojedou ve špičce na Benešov i Kutnou Horu rychlé spoje každých 30 minut. Výhodou spěšných vlaků je, že zastaví v některých důležitých stanicích, které rychlíky projíždějí.“
   Praha – Benešov u Prahy
   V ranní i odpolední špičce pojedou mezi Benešovem a Prahou nově čtyři spěšné vlaky, všechny v elektrické trakci. Jeden z nich pojede ráno už z Tábora jako dnes, nově ho doplní další vlak z Olbramovic a dva spoje budou začínat v Benešově. Cestou zastaví v Čerčanech, Senohrabech, Mnichovicích i v Říčanech. Odpoledne budou tři z nich končit v Benešově a jeden pojede až do Tábora.
   Praha – Kutná Hora
   Nově vyrazí spěšné vlaky každý všední den ve špičkách také z Kutné Hory přes Kolín a Český Brod do Prahy. Ráno pojedou čtyři spoje do Prahy, odpoledne čtyři z Prahy do Kutné Hory. Vždy v hodinovém intervalu. Cestou mezi Kutnou Horou a Prahou zastaví nejen na hlavním nádraží v Kolíně, ale také na kolínské zastávce, v Pečkách a v Českém Brodě.

   Městská linka S49 nově až do Hostivaře a v režii Arrivy
   Velkou novinkou pro železniční spojení v hlavním městě je prodloužení tzv. městské linky až do Hostivaře. Dnes jezdí z Roztok u Prahy přes Podbabu a Holešovice do Libně, kde končí. „Naprostá většina spojů městské linky bude nově pokračovat z Libně až do stanice Praha-Hostivař, kde budou mít lidé možnost přestoupit dál na osobní vlaky směrem do Říčan a Benešova,“ říká pražský radní pro dopravu Adam Scheinherr a doplňuje: „Ve špičkách pracovních dní pojedou spoje městské linky z Roztok až do Hostivaře po 30 minutách, mimo špičku a o víkendech pak jednou za hodinu.“
   Je nezbytné počítat s tím, že provoz městské linky v úseku Libeň – Hostivař i linky S9 z Prahy do Benešova bude pravděpodobně v roce 2019 ovlivněn výlukami a stavebními pracemi ve stanici Praha-Vršovice a jejím okolí.

   Do Říčan každých 15 minut a nové motoráky pro Čakovice
   Na hlavních tratích v Praze a jejím okolí přibývá nejvíce vlaků na trati z Prahy do Říčan. „Během celého dne zkracujeme interval mezi Prahou a Říčany na 15 minut. Ve špičkách už dnes jezdí osobní vlaky každou čtvrthodinu z Prahy přes Říčany do Strančic, nově je ale doplní nové spoje i mimo špičku tak, aby měli lidé v Hostivaři, Měcholupech, Kolovratech, Uhříněvsi a Říčanech zajištěný 15minutový interval po celý den,“ vysvětluje ředitel ROPID Petr Tomčík.
   Zároveň upozorňuje, že významná změna čeká i spoje do Čakovic: „Pro linku S34, která jezdí z Masarykova nádraží přes Satalice a Kbely do Čakovic, se už vyrábějí nové motorové vlaky. Ty pořizuje dopravce KŽC Doprava, který linku S34 zajišťuje. Budou mít nízkopodlažní nástup a nahradí dnešní staré motorové vozy s vysokou podlahou.“ Na lince S34 by se měly začít objevovat po Novém roce.

   Více regionálních vlaků do Sedlčan, Zbraslavic nebo Třemošnice
   Řada důležitých zlepšení a posílení dnešního provozu se odehraje také na regionálních tratích ve Středočeském kraji. „Zkracujeme intervaly a zlepšujeme návaznosti na rychlíky u vlaků z Olbramovic do Sedlčan, z Čáslavi do Třemošnice i z Kutné Hory do Zbraslavic. Na těchto tratích zpravidla platí, že tu ve špičkách pojedou vlaky každou hodinu, mimo špičky bude interval dvouhodinový,“ říká Martin Jareš, zástupce ředitele pro dopravu Integrované dopravy Středočeského kraje.
   Posilovat se bude, jak vysvětluje Martin Jareš, i jinde: „Nový vlak pojede ráno z Mníšku pod Brdy do Prahy i z Čerčan přes Týnec nad Sázavou a Davli do Prahy. Nový spěšný vlak pojede odpoledne z Prahy do Mladé Boleslavi a každý den pojede také nový večerní vlak z Prahy do Mělníka a zpět. Spoje linky S7 do Českého Brodu budou mít od 10. prosince dvojnásobnou kapacitu. Budou jezdit z Českého Brodu přes Prahu až do Berouna a budou je tvořit dva spojené CityElefanty“.

   Nové noční vlaky a odklon rychlíků do Nymburka
   Už rok mohou cestující v sobotu a v neděli zůstat v hlavním městě večer déle a využít pro cestu domů rozjezd nočních vlaků z hlavního nádraží v půl třetí ráno. „Ukázalo se, že o víkendový noční rozjezd v půl třetí ráno je mezi cestujícími zájem. Všechny dosavadní spoje nočního rozjezdu v jízdních řádech zůstávají a nově k nim přibude také spoj linky S6 z Prahy přes Rudnou do Berouna, který zatím ve 2:30 nejezdil. V jízdním řádu se také nově objevuje půlnoční vlak z Prahy do Milovic. Ten pojede každý den,“ upozorňuje Jakub Goliáš, ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah pro Prahu a Středočeský kraj.
   Upozorňuje také, že kvůli stavebním pracím nepojedou rychlíky z Prahy do Nymburka přes Lysou nad Labem. „Kvůli výlukám jezdily tyto vlaky z Nymburka do Prahy odklonem přes Poříčany už poměrně velkou část letošního roku. Jejich objízdná trasa je pro rok 2019 už napevno zanesena do nového jízdního řádu.“

   Detailní přehled změn
Na tratích, které nejsou v přehledu zmiňovány, nedochází k podstatnějším změnám.
Tratě 011 Praha – Kolín a 230 Praha – Kolín – Havlíčkův Brod: Na Kolínsku dochází ke změně konceptu spěšných vlaků. Nově pojedou ve špičce čtyři páry spěšných vlaků z Prahy přes Pečky a Kolín do Kutné Hory a zpět s intervalem 60 minut, a to v přibližném prokladu s rychlíkovou linkou R9 Praha – Kolín – Havlíčkův Brod. Z Kutné Hory hl. n. do Prahy pojedou tyto spěšné vlaky v ranní špičce (v 5:33, 6:31, 7:31, 8:31), z Prahy Masarykova n. do Kutné Hory hl. n. pak odpoledne (v 15:27, 16:27, 17:27 a 18:27). Cílem těchto vlaků je zajistit rychlou dopravu ze vzdálenějších stanic, proto už oproti stávajícím spěšným vlakům nebudou zastavovat v Praze-Klánovicích, Úvalech a Poříčanech. Tyto vlaky doplní ještě jeden pár spěšných vlaků, který pojede z Prahy hl. n. do Kutné Hory v 7:01 (půjde o prodloužení spěšného vlaku od Tábora) a zpět z Kutné Hory do Prahy Masarykova n. v 16:51. Ty zastaví jen v Kolíně.
Trať 011 Praha – Kolín: Osobní vlak ve 22:31 z Prahy bude nově v pracovní dny prodloužen z Českého Brodu přes Poříčany do Nymburka (příj. ve 23:36), v opačném směru půjde o spoj v 5:38 z Českého Brodu (z Nymburka v 5:09). Díky upravené koncepci linky S7 Beroun – Praha – Český Brod bude část vlaků posílena a budou na nich nasazeny dvě spojené jednotky CityElefant.
Trať 060 Poříčany – Nymburk: Vzhledem ke změně konceptu spěšných vlaků již po trati nepojede spěšný vlak Sp 1904; bude nahrazen osobním vlakem. Osobní vlak ve 22:31 z Prahy bude nově v pracovní dny prodloužen z Českého Brodu do Nymburka (příj. ve 23:36), v opačném směru pojede v prodloužené trase z Nymburka spoj v 5:09.
Trať 061 Nymburk – Jičín: Na trati nově pojede osobní vlak Os 8512 s odjezdem z Jičína do Nymburka ve 12:37 denně (dosud jezdil jen o víkendech), v úseku Křinec – Nymburk hl. n. bude tento vlak náhradou vlaku Os 15606.
Trať 070 Praha – Turnov a 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem západ: Časové polohy vlaků linek R21, R43 i S3 jsou mírně upravené – nový jízdní řád již počítá se zastavováním vlaků na zastávce Neratovice sídliště. Tato zastávka by měla být postavena v průběhu roku 2019. V pracovní dny odpoledne pojede z Prahy hl. n. ve 14:19 nový spěšný vlak (Sp 1946) do Mladé Boleslavi hl. n., kam přijede v 15:45. Cestující jedoucí z Prahy tak budou mít mezi 13:19 a 19:19 rychlé spojení každou hodinu do Neratovic a Všetat. V úseku Neratovice – Mladá Boleslav hl. n. vlak zastavuje ve všech zastávkách. Vlak Os 9556 (bývalý Os 6012) pojede ze Všetat v nové časové poloze o 17 minut dříve jako přípoj od vlaků R 1144 a R 788. V opačném směru jede vlak Os 9559 nově z Mladé Boleslavi hl. n. jako přípoj od vlaku Os 8521. Ve večerních hodinách je doplněna nabídka spojení mezi Prahou a Všetaty na hodinový interval – vlak Os 9518 pojede nově v taktu z Prahy hl. n. již ve 20:47 a o hodinu později pojede nový osobní vlak z Prahy do Mělníka. V opačném směru pojede vlak Os 9537 (z Mělníka ve 20:11, ze Všetat ve 20:23) denně. Večerní vlak s odjezdem ve 22:47 z Prahy hl. n., který dosud jezdil do Mělníka, nově pojede do Mladé Boleslavi, ranní vlak Os 9523, který začínal v Byšicích, nově pojede z Mladé Boleslavi.
Trať 074 Čelákovice – Neratovice: Na trať byl přidán nový poslední večerní pár vlaků v úseku Čelákovice – Brandýs nad Labem (Os 19439 ve 23:00 z Brandýsa a Os 19438 ve 23:44 z Čelákovic).
Trať 076 Mělník – Mšeno: Časové polohy večerních vlaků jsou upraveny v návaznosti na nové vlaky linky S3 Praha – Všetaty – Mělník.
Trať 090 Praha – Děčín: Počet a časové polohy vlaků jsou prakticky beze změn, oprava Negrelliho viaduktu v Praze bude probíhat po celou dobu platnosti jízdního řádu 2019.
Trať 093 Kralupy nad Vltavou – Kladno: Na trati se nezmění rozsah vlakové dopravy, dojde ale ke změně odjezdových časů vlaků z Kralup ve směru na Kladno. Nově budou vlaky odjíždět ve 23. minutu, tedy o 9 minut dříve. Požadavkem objednatele IDSK bylo zkrácení přestupní doby od vlaků z Prahy a tím dosažení vyšší cestovní rychlosti pro cestující od Prahy ve směru na trať 093. Na druhou stranu tímto opatřením dojde k rozvázání přípojů od vlaků ze směrů od Ústí nad Labem a Neratovic.
Trať 111 Kralupy nad Vltavou – Velvary: Na trati budou zavedeny nové posilové vlaky, které rozšiřují nabídku spojení. Jde o vlak s odjezdem z Velvar v 6:37 ráno (vlak má ve stanici Kralupy nad Vltavou předměstí přípoj na vlak Sp 1651 do Prahy), o vlaky s odjezdem z Velvar v 9:12, 11:14 a 13:15 (doplnění dopoledního sedla na interval mezi spoji cca 60 minut), v 16:15 a 18:14. V opačném směru pojedou nové vlaky z Kralup v 7:22, 10:26, 12:26, 14:57 a 16:55 (poslední z nich je přípojem od vlaku Sp 1650 z Prahy).
Trať 120 Praha – Kladno – Rakovník: Na této trati bude po celý rok 2019 pokračovat výluka kvůli opravě Negrelliho viaduktu v Praze. Vlaky proto budou i nadále začínat a končit na zastávce Praha-Bubny Vltavská.
Trať 122 Praha – Hostivice – Rudná u Prahy: Na této trati bude rozšířen provoz ve večerních hodinách. Nově tak v pracovní dny pojede poslední vlak z Prahy až v cca 22 hodin, o víkendech ve 21 hodin. Stejně tak v opačném směru pojedou nové vlaky o cca hodinu později než dosud. Dále pojede v pracovní dny nový pár vlaků v ranní špičce mezi Hostivicí a Prahou-Zličínem. Půjde o prodloužení vlaků z/do Středokluk. Odjezd z Hostivice bude v 6:41 (Os 19745), zpět z Prahy-Zličína v 6:55 (Os 19746).
Trať 162 Rakovník – Kralovice u Rakovníka: Na této trati dojde k celkové změně jízdního řádu. V úseku Čistá – Kralovice u Rakovníka bude rozšířen provoz vlaků na čtyři páry denně, v pracovní dny navíc pojedou dva páry vlaků mezi Rakovníkem a Čistou, a to v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách. Nový model jízdního řádu znamená také jiné časové polohy vlaků v pracovní dny a o víkendech.
Trať 171 Praha – Beroun: Vzhledem k jiným polohám dálkových vlaků v souvislosti s otevřením Ejpovického tunelu dochází k úpravě vozebních ramen: do Českého Brodu nově pojedou vlaky z Berouna, naopak vlaky z Řevnic pojedou jen do Prahy hl. n. (analogicky v opačném směru). Z Prahy hl. n. tak vlaky do Berouna (a opačně) odjíždějí nově ve 20. a 50. minutu. Z, resp. do Řevnic budou v součtu prodlouženy tři vlaky, které v současnosti začínají, resp. končí v Praze-Radotíně.
Trať 172 Zadní Třebaň – Lochovice: V ranní špičce pracovních dní dojde k dalšímu rozšíření nabídky spojů mezi Zadní Třebaní a Litní o jeden nový pár vlaků, čímž dojde k rozšíření období s 30minutovým taktem na čas mezi 5:30 a 9:00.
Trať 173 Praha – Rudná u Prahy – Beroun: O víkendových nocích bude zaveden nový spoj druhého nočního rozjezdu i na této trati (odjezd ve 2:34, Os 19932) z Prahy hl. n. do Berouna. Nový vlak pojede i v opačném směru s odjezdem z Berouna v 1:21 (Os 19933).
Trať 174 Beroun – Rakovník: Na této trati dojde k posunu časových poloh většiny vlaků, a to z důvodu zachování přípojů v Berouně zejména ve směru do a z Prahy. Důvodem je změna poloh vlaků na trati mezi Prahou a Plzní kvůli otevření Ejpovického tunelu.
Trať 210 Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany / Dobříš: Na této trati budou v pracovní dny zavedeny nové vlaky a dojde k prodloužení některých stávajících, takže u některých vlaků dojde k časovým posunům o 30 minut pro lepší rozložení vlaků.
Trať 212 Čerčany – Světlá nad Sázavou: Na trati dojde k rozšíření počtu dnů jízdy vlaků Os 9206 a Os 9207, které tak budou nově jezdit o víkendech od března až do října vždy přímo z/do Prahy.
Trať 220 Benešov u Prahy – Tábor: V souvislosti s novým provozním konceptem na trati Olbramovice – Sedlčany dochází na trati 220 k úpravám vlaků jedoucích ze Sedlčan do Benešova a opačně. Z Benešova do Sedlčan nově pojede vlak v 10:03 místo současných 8:03, v opačném směru ze Sedlčan do Benešova pojedou vlaky v 7:58 a 9:05 (tj. z Olbramovic nově v 8:29 a 9:42 místo 6:22 a 8:01). V pracovní dny pojede z Olbramovic v 6:59 nový spěšný vlak do Prahy s přípojem od Sedlčan.
Trať 221 Praha – Benešov u Prahy: Na této trati dochází ke změně konceptu spěšných vlaků. Nově pojedou ve špičce čtyři páry spěšných vlaků Praha – Říčany – Benešov a zpět s intervalem 60 minut v přibližném prokladu s linkou R17 Praha – České Budějovice. Z Benešova budou odjíždět v 5:14, 6:10 (tento spoj pojede přímo z Tábora až do Kutné Hory), 7:10 a 8:10, zpět z Prahy hl. n. do Benešova pojedou v 15:55, 16:55, 17:55 a 18:57. Tyto vlaky doplní ještě jeden pár spěšných vlaků, který pojede z Prahy hl. n. do Benešova v 6:57 a zpět z Benešova do Prahy v 17:14. V pracovní dny dojde k zásadnímu posílení dopravy v přepravních sedlech, kdy v úseku Praha – Říčany pojedou vlaky od 5 do 21 hodin čtyřikrát za hodinu. Osobní vlaky, které v současnosti začínají, resp. končí o víkendech v dopoledních hodinách v zimním období ve Strančicích, nově pojedou celoročně až do, resp. už z Benešova (odj. z Prahy hl. n. v 8:35, 9:35, 10:35, 11:35 a 12:35 a zpět z Benešova v 9:22, 10:22, 11:22, 12:22 a 13:22).
Trať 223 Olbramovice – Sedlčany: Na trati bude zaveden nový provozní koncept s výrazným rozšířením provozu v pracovní dny. Celkově pojede o osm vlaků navíc. Ráno pojedou vlaky ze Sedlčan v intervalu cca 45 minut, odpoledne z Olbramovic každou hodinu (přípoj od rychlíků z Prahy).
Trať 230 Kolín – Čáslav (– Havlíčkův Brod): Na trati pojedou nové spěšné vlaky Praha – Kutná Hora, podrobnosti viz trať 011. Vlak v 19:32 z Kolína do Čáslavi pojede nově i v sobotu, tzn. denně. V pracovní dny pojede nový vlak v 5:23 z Kolína přímo do Kutné Hory města, večerní vlak z Kolína ve 22:32 do Kutné Hory města pojede nově ve 22:07 jako přípoj od rychlíku z Prahy. V neděli pojede v 7:47 z Čáslavi nový vlak do Kutné Hory města. Osobní vlak v 17:28 z Čáslavi do Kutné Hory nově pojede až v 19:30, a to až do Kolína.
Trať 231 Praha – Lysá nad Labem – Kolín + 232 Lysá nad Labem – Milovice: V pracovní dny budou zavedeny nové vlaky z Lysé nad Labem v 15:07 a 17:07 do Poděbrad (v opačném směru ve 14:31 z Nymburka do Lysé, 16:21 z Poděbrad do Lysé a v 18:21 z Poděbrad jen do Nymburka). Ve 23:53 pojede denně nový vlak z Prahy hl. n. do Milovic (pokračování vlaku z Benešova), v opačném směru do Prahy v sobotu z Milovic v 0:17, v neděli ve 4:00 a v pracovní dny ve 4:40 z Lysé nad Labem.
Trať 235 Kutná Hora – Zruč nad Sázavou: Na trati bude zaveden nový koncept provozu. Dojde k výraznému posílení provozu v pracovní dny v úseku Kutná Hora hl. n. – Zbraslavice na cca hodinový interval ve špičkách pracovních dní. S tím souvisí i výrazný časový posun u některých vlaků (až o 80 minut). V Kutné Hoře hl. n. bude preference přípojů na dálkovou dopravu.
Trať 236 Čáslav – Třemošnice: Na trati bude zaveden nový koncept provozu. Dojde k výraznému posílení provozu na hodinový interval ve špičkách pracovních dní, v ostatním období na interval dvouhodinový. V Čáslavi bude preference přípojů na dálkové vlaky.


Trvalé změny autobusových linek PID od 9. 12. 2018

   V rámci celostátního termínu změn jízdních řádů dojde kromě významnějších změn na železnici také k úpravě vybraných autobusových linek PID, zejména v návaznosti na posunuté časové polohy návazných vlaků nebo na základě požadavků jednotlivých měst a obcí.

   Nejvýznamnější změny na jednotlivých linkách:
108    Drobná úprava trasy v oblasti vozovny Střešovice – přesunutí zastávky Vozovna Střešovice ve směru Sídliště Na Dědině do společné zastávky s linkou 216.
248    Zrušení vložených spojů ve špičkách pracovních dnů v trase Nádraží Radotín – Sídliště Radotín.
307    Nový pár spojů v pracovní dny dopoledne.
321    Nový spoj v pracovní dny odpoledne v úseku Mníšek p. Brdy, nám. – Mníšek p. Brdy, Stříbrná Lhota.
328    Prodloužení 1 páru spojů v pracovní dny dopoledne o úsek Dobřejovice, Na návsi – Modletice, Doubravice.
334    Nový pár spojů v pracovní dny ráno v úseku Smíchovské nádraží – Jesenice.
348    Prodloužení části spojů zejména v pracovní dny ráno ve směru do Prahy o zastávku Neratovice, U Vojtěcha.
443    Zrušení dvou spojů v pracovní dny večer sloužících jako náhrada za zrušenou lávku přes Labe v Nymburce.
467    Prodloužení linky o úsek Roudnice n. L., Aut. nádr. – Roudnice n. L., ČSAD.
484    Nové spoje ve špičkách pracovních dnů – zkrácení intervalu odpoledne z 60 na 30 minut.
485    Nové školní spoje v pracovní dny odpoledne v úseku Týnec nad Sázavou – Chářovice.
490    Nový spoj v pracovní dny odpoledne v úseku Stříbrná Skalice – Ondřejov.
655    Prodloužení spojů ve špičkách pracovních dnů o úsek Horoušany, Horoušánky – Úvaly.
672    Nová linka v trase Vrané nad Vltavou, Žel. st. – Zvole – Zvole, Nová Zvole (náhrada za zrušenou dočasnou linku 742, v provozu ve špičkách pracovních dnů).
906    Linka je nově vedena přes Újezd u Průhonic jako náhrada za zrušenou linkou 955.
955    Linka je zrušena (Modrá škola – Čestlice) a částečně nahrazena změnou trasy linky 906.

   Změna zastávek:
Kamenice, Štiřín, U Rybníka – nová zastávka pro linku 461.
Kolín, Nádraží – nový název pro zastávku Kolín, Aut. st.
Lety, Karlštejnská – nová zastávka pro linky 311, 451.

   Změna charakteru zastávek ze „Stálé“ na „Na znamení“:
Dubeč, Halenkovská, Hrnčíře, Hrnčířský hřbitov, Koloděje, Kvasinská, Sídliště Zličín, Sobín, Starý Zličín, Šeberov, Škola Dubeč.


Rozšíření nabídky označování papírových jízdenek PID ve vlacích

   Od platnosti nového jízdního řádu na železnici počínaje dnem 9. prosince 2018 dochází k rozšíření možnosti využití papírových jízdenek PID na železnici v oblastech Nymburska a Příbramska.
   Na Nymbursku budou zprovozněny označovače papírových jízdenek PID ve stanicích a zastávkách Nymburk hl. n., Nymburk město, Hořátev, Velké Zboží, Poděbrady, Kamenné Zboží a Kostomlaty nad Labem.
   Na Příbramsku bude možné si nově označit papírovou jízdenku PID buďto v označovači ve vozidle (linky S60, S66 a S67), nebo formou náhradního označení vlakovou četou (linky R16, R26 a S70), a to v úsecích mezi stanicemi Beroun, Zdice, Příbram, Březnice, Dobrá Voda u Březnice, Slavětín u Březnice a Rožmitál pod Třemšínem. Výhledově v průběhu roku 2019 se počítá s instalací označovačů jízdenek PID ve stanicích Zdice, Lochovice, Jince, Příbram a Březnice.
   Kromě použití klasických papírových jízdenek PID z předprodeje nebo z jízdenkového automatu či od řidiče příměstských autobusů je možné si jízdenky PID pro jednotlivou jízdu pořídit také ve všech pokladnách ČD i přes mobilní aplikaci PID Lítačka.


ROPID organizuje Pražskou integrovanou dopravu už 25 let

   Dne 1. prosince 2018 si organizace ROPID připomíná již 25 let od svého vzniku. Zřízením organizátora se v roce 1993 začala psát historie Pražské integrované dopravy. Postupné zapojování železničních a příměstských autobusových linek do systému MHD v Praze předznamenalo rozvoj sítě PID dále do Středočeského kraje, který mohl být naplno spuštěn po změně tarifního systému v roce 1996.
   Dnes jsou do sítě Pražské integrované dopravy zapojeny všechny linky metra, tramvají, městských autobusů, regionálních vlaků a přívozů na území Prahy včetně lanové dráhy na Petřín i první trolejbusové linky. Do Středočeského kraje vyjíždí řada vlakových a autobusových linek PID, které pokrývají již cca 2/3 jeho území, na železnici již platí tarif PID dokonce na celém území Středočeského kraje. Pražská integrovaná doprava sdružuje 26 dopravců a na 511 linkách denně přepraví cca 1 350 000 cestujících. Dopravní prostředky PID ročně ujedou 240 milionů km.
   Organizace ROPID se za 25 let rozrostla z původního jednoho zaměstnance na 80 pracovníků, kteří zajišťují celou řadu činností – od samotného plánování dopravy včetně tvorby jízdních řádů přes zajištění ekonomiky a smluv, kontrolu kvality služby, přepravní průzkumy, marketing a informování cestujících až po technické zajištění fungování systému, koordinační dispečink nebo zastávkovou službu. V roce 2017 vznikla partnerská organizace IDSK, která zajišťuje v úzké spolupráci s ROPID některé odborné činnosti na území Středočeského kraje.

Hlavní milníky rozvoje PID za posledních 25 let:
1993    Založení ROPID
1994    Zapojení železnice na celém území Prahy
1995    Zřízení prvního vnějšího tarifního pásma
1996    Zavedení přestupního časového a pásmového tarifu, vznik 4 vnějších tarifních pásem
1998    Zapojení záchytných parkovišť P+R do systému PID
2000    Zřízení číselné řady 400 pro mimopražské autobusy
2004    Zavedení první městské železniční linky (Praha-Libeň – Roztoky u Prahy)
2005    Zapojení prvního přívozu do systému PID
2010    Zavedení standardů kvality PID, vznik zastávkové služby PID
2012    Vznik Koordinačního dispečinku PID, obnovení procesu integrace dopravy mezi Prahou a Středočeským krajem, významné změny v síti pražské MHD
2016    Významné změny v síti pražských tramvají
2017    Přečíslování nočních linek a části autobusových linek PID, rekordní rozšíření PID ve Středočeském kraji (Nymbursko, Benešovsko, Kladensko)
2018    Nový multikanálový odbavovací systém (PID Lítačka), dokončení integrace železnice na celém území Středočeského kraje


Nové kloubové autobusy podle nového standardu PID pro linky Praha – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

   Letošní listopad přináší cestujícím Pražské integrované dopravy první vánoční dárek v podobě příjezdu dvou kloubových autobusů Solaris Urbino 18 pro dopravce ČSAD Střední Čechy, které jsou součástí celkové dodávky šesti autobusů, jež budou postupně předány do února 2019. Poprvé budou tyto autobusy vybaveny plně dle nových standardů kvality PID.
   Tato nová řada kloubových autobusů zaujme už na první pohled, a to svým moderním vzhledem. Autobusy jsou vybaveny výkonnými motory DAF a jsou opatřeny automatickou převodovkou. Motory splňují nejpřísnější normu Euro 6. „Vozidla jsou v rámci pilotního projektu s dopravcem ČSAD Střední Čechy vybavena již podle nových standardů kvality, které budou platit pro všechny autobusové linky PID v Praze a Středočeském kraji od roku 2020,“ říká ředitel ROPID Petr Tomčík.
   „Mezi novinky oproti stávajícím standardům platí celovozová klimatizace, pohodlnější sedadla, více prostoru pro kočárky nebo vozíky pro invalidy, LCD obrazovky s informacemi o aktuální trase včetně návazných spojů, zvýšený počet tlačítek znamení k řidiči,“ dodává Petr Tomčík. Vozidlo je v rámci nových standardů opatřeno jednotným vnějším nátěrem PID a barevně je nově sladěn také interiér – červená sedadla, nerezové provedení zádržných tyčí a poprvé také modře zvýrazněná sedadla pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Samozřejmostí je již možnost platit jízdné nejen v hotovosti, ale cestující mohou zaplatit jízdní také bezkontaktní bankovní kartou či mobilní aplikací PID Lítačka.
   „V kategorii kloubových autobusů dodala firma Solaris pro potřeby ČSAD Střední Čechy od roku 2009 již 15 autobusů. Nové vozy budou zajišťovat provoz zejména na našich nejvytíženějších linkách 375 a 367 mezi Prahou a Brandýsem nad Labem-Starou Boleslaví,“ dodává ředitel ČSAD Střední Čechy Štěpán Ševčík.
   „Naše společnost dodala do provozu v rámci PID již téměř 80 autobusů. V této konkrétní dodávce se jedná o autobusy nové generace, kde konstruktéři aplikovali nejen nové trendy v konstrukci autobusů, ale byly zde uplatněny také dosavadní zkušenosti s provozem našich vozidel,“ uvádí ředitel SOLARIS CZECH Roman Zdráhal.

Technické parametry Solarisu Urbino 18:
• délka: 18 000 mm
• šířka: 2 550 mm
• výška: 3 200 mm
• rozvor náprav: 5 900 / 6 000 mm
• šířka dveří: 1 200 mm
• celková obsaditelnost: 136
• počet míst k sezení: 46, z toho 4 sklopná sedadla
• provozní hmotnost: 17 200 kg
• nejvyšší rychlost: 86 km/h (s omezovačem)

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 839,90kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno