Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Záměr pronajmout nebytový prostor - Janovská č. p. 486, Praha 10

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   15
Boloňská 478/1, Praha 10

o z n a m u j e
ve smyslu § 36 odstavce 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

Z   Á  M   Ě   R
p r o n a j m o u t

na období dalších 5 let nebytový prostor o výměře 61,79 m2 v 1. podlaží objektu Janovská 486, Praha 10, za účelem užívání jako prodejnu potravin, stávajícímu nájemci, panu Linh Doan Chi, IČO: 61106275.

 

Veškeré informace podá OM ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, 6. patro

 

Poučení:

Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a popř. předložit písemně své nabídky prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 15, nejpozději do posledního dne zveřejnění.


Záměr bude zveřejněn po dobu od 30.11.2018 do 17.12.2018


 

.........................................
Milan Wenzl
starosta MČ Praha 15


V Praze dne 28. 11. 2018

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 196,98kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno