Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Převzetí občanského průkazu nebo cestovního pasu

Vyhotovený občanský průkaz/cestovní pas je připraven k převzetí dle výše uvedených termínů na odboru občanskosprávních agend Úřadu městské části Praha 15, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel v úředních hodinách:

v pondělí a ve středu od 8 do 17.30,
v úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin.

Termíny pro převzetí neplatí v níže uvedených případech:

  • žádost o OP byla podána na jiném úřadě než na Úřadu MČ Praha 15
  • při nutném ověření totožnosti občana prostřednictvím archívu Magistrátu hl. m. Prahy - v tomto případě platí termín vyhotovení OP ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti

 

Občanské průkazy

Cestovní doklady s biometrickými údaji

žádost podána dne

stav  podané žádosti

připraveno k převzetí dne

žádost podána dne

stav podané žádosti

připraveno k převzetí dne

25.5.2017 doklad ve výrobě   25.5.2017 doklad ve výrobě  
24.5.2017 doklad ve výrobě   24.5.2017 doklad ve výrobě  
23.5.2017 doklad ve výrobě   23.5.2017 doklad ve výrobě  
22.5.2017 doklad ve výrobě   22.5.2017 doklad ve výrobě  
18.5.2017 doklad ve výrobě   18.5.2017 doklad ve výrobě  
17.5.2017 doklad ve výrobě   17.5.2017 doklad ve výrobě  
16.5.2017 doklad vyroben 25.5.2017 16.5.2017 doklad ve výrobě  
15.5.2017 doklad vyroben 23.5.2017 15.5.2017 doklad vyroben 25.5.2017
11.5.2017 doklad vyroben 22.5.2017 11.5.2017 doklad vyroben 22.5.2017
10.5.2017 doklad vyroben 22.5.2017 10.5.2017 doklad vyroben 22.5.2017
9.5.2017 doklad vyroben 22.5.2017 9.5.2017 doklad vyroben 22.5.2017
4.5.2017 doklad vyroben 17.5.2017 4.5.2017 doklad vyroben 22.5.2017
3.5.2017 doklad vyroben 15.5.2017 3.5.2017 doklad vyroben 15.5.2017
2.5.2017 doklad vyroben 15.5.2017 2.5.2017 doklad vyroben 15.5.2017
27.4.2017 doklad vyroben 11.5.2017 27.4.2017 doklad vyroben 11.5.2017
26.4.2017 doklad vyroben 10.5.2017 26.4.2017 doklad vyroben 11.5.2017
25.4.2017 doklad vyroben 10.5.2017 25.4.2017 doklad vyroben 10.5.2017