Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Převzetí občanského průkazu nebo cestovního pasu

Vyhotovený občanský průkaz/cestovní pas je připraven k převzetí dle výše uvedených termínů na odboru občanskosprávních agend Úřadu městské části Praha 15, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel v úředních hodinách:

v pondělí a ve středu od 8 do 17.30,
v úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin.

Termíny pro převzetí neplatí v níže uvedených případech:

  • žádost o OP byla podána na jiném úřadě než na Úřadu MČ Praha 15
  • při nutném ověření totožnosti občana prostřednictvím archívu Magistrátu hl. m. Prahy - v tomto případě platí termín vyhotovení OP ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti

 

Občanské průkazy

Cestovní doklady s biometrickými údaji

žádost podána dne

stav  podané žádosti

připraveno k převzetí dne

žádost podána dne

stav podané žádosti

připraveno k převzetí dne

16.11.2017 doklad ve výrobě   16.11.2017 doklad ve výrobě  
15.11.2017 doklad ve výrobě   15.11.2017 doklad ve výrobě  
14.11.2017 doklad ve výrobě   14.11.2017 doklad ve výrobě  
13.11.2017 doklad ve výrobě   13.11.2017 doklad ve výrobě  
9.11.2017 doklad vyroben 20.11.2017 9.11.2017 doklad vyroben 20.11.2017
8.11.2017 doklad vyroben 20.11.2017 8.11.2017 doklad vyroben 20.11.2017
7.11.2017 doklad vyroben 15.11.2017 7.11.2017 doklad vyroben 15.11.2017
6.11.2017 doklad vyroben 15.11.2017 6.11.2017 doklad vyroben 15.11.2017
2.11.2017 doklad vyroben 15.11.2017 2.11.2017 doklad vyroben 15.11.2017