Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor Školství, kultury a zdravotnictví

Zajišťuje výkon státní správy a samosprávy v oblasti školství, kultury, tělovýchovy, zdravotnictví, prevence kriminality, protidrogové prevence a oblasti národnostních menšin.

Rozsah působnosti je vymezen především Statutem hl. m. Prahy, v platném znění a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

Těšíme se do školy!

Půjde vaše dítě poprvé do školky? Jak ho připravit na kolektiv? Jak připravit sebe na odloučení? Jak si školku užít?

Školství

Lehkou nohou do 1. třídy

Půjde vaše dítě k zápisu do 1. třídy? Nevíte, zda žádat o odklad školní docházky? Jak dítě na školu připravit? Do které školy jít?

Školství