Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Ochrana ovzduší - informace podle §30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb.

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.
 

Informace za rok 2017, 2016, 2015, 2014, 2013
 

Datum
podání
Identifikace
žadatele
Předmět žádosti Katastrální
území
Specifikace
zdroje
Dokument
4.1.2018    čj.  1104/2018 Úřad městské části Praha 15 Kluziště „GLICE“ umístěné na pozemku parcelní číslo 523/113 - územní souhlas Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
4.1.2018   čj. 963/2018 FO RD Edisonova“ Edisonova č. p. 48 - stavební řízení Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
4.1.2018   čj. 856/2018 FO Novostavba rodinného domu“čp.87 - ohlášení stavby Dubeč závěsný plynový kondenzační kotel Vaillant VU 206/5-5 ecoTEC Plus, s jm. tepelným příkonem cca 22 kW, třída NOx 5, stavební činnost závazné stanovisko
4.1.2018   čj. 1143/2018 ARA, s. r. o., Bořanovická 3, Praha 8 Modernizace provozovny čerpací stanice MOL Praha – Štěrboholy Jih (out)“pozemky parc. č. 1856/35, 1856/40, 1856/41 a 1856/43 - stavební řízení Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
5.1.2018   čj. 1327/2018 FO Novostavba garáže s pneuservisem a nebytovými prostory, parc. č. 647/7 - stavební řízení Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
5.1.2018   čj. 1328/2018 REGIONPROJEKT spol. s r. o, Horova 12, Ústí n. Labem „Objekt čištění interiérů vozidel, areál Pollux Trading, pozemek parc. č. 543/9, - územní a stavební řízení Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
8.1.2018   čj. 2194/2018 VSV – ENGINEERING s. r. o., Staropramenná 29, Praha 5 V + K přípojka pro parcelu č. 1402/2 - územní souhlas Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
10.1.2018   čj. 2394/2018 JEKON s. r. o.  Herbenova 1265/68, Praha 10 Výstavba 8 ŘRD a 1 RD, pozemky parc. č. 99/1, 99/2, 100, 101/1, 102, 103/1, 728/4, 728/5, 728/6, - územní a stavební řízení Dubeč 9 plynových kotlů turbo, každý o jmenovitém tepelném příkonu do 20 kW, třída NOx 5,  stavební činnost závazné stanovisko
10.1.2018   čj. 2432/2018 FO „Stavební úpravy rodinného domu“pozemky parc. č. 396, 97/1, 397/2 - ohlášení stavby Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
15.1.2018   čj. 3130/2018 ZLINPROJEKT a. s, Pod Šternberkem 306, Zlín RVDSL1819_A_A_VRSY2269-VRSY1HR_MET“ pozemky parc. č. 457/2, 457/3 - územní souhlas Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
15.1.2018    čj. 3327/2018 FO Bourání RD č. p. 140 ve Štěrboholech Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
17.1.2018    čj. 3693/2018 S com s. r. o. „RVDSL1819_A_A_VRSY2268-VRSY1HR_MET Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
17.1.2018    čj. 3727/2018 FO Nástavba rodinného domu č. p. 1253 v Praze 15- Hostivaři Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
24.1.2018    čj.  5534/2018 FO „Změna užívání objektu" Purkrabská 541 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
22.1.2018    čj.  4541/2018 FO „Neveřejná domovní studna" Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
23.1.2018    čj. 5154/2018 Inženýrská činnost v investiční výstavbě „BESIP 2970305, Starodubečská – Tesco, Praha 10 přechod pro chodce“ Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
25.1.2018    čj.  5737/2018 PROJEKTING s. r. o. „Připojení objektů FTTS Praha 15 – 1. stavba na síť TMCZ“ Hostivař, Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
22.1.2018   čj. 4578/2018 EBM – Expert Building Management, s. r.o. Revitalizace stávajícího skladového areálu na obchodně administrativní centrum Hostivař“ Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
25.1.2018    čj. 5744/2018 MO Atelier s. r. o. MO Atelier s. r. o. Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
23.1.2018    čj. 5166/2018 FO „Výstavba mateřské školy Štěrboholy systémem obytných modulů“ulice Pod Areálem Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
26.1.2018    čj.  5860/2018 Společenství vlastníků Kobylákova 815 a 816 „Rozšíření lodžií domu Kobylákova 815/816“ Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
26.1.2018    čj.  5920/2018 ProTelPro , spol. s r. o Připojení objektů FTTS na síť TMCZ 6. stavba Praha 10 – Petrovice SITE 10253“ul. Jakobiho Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
29.1.2018    čj.  6191/2018 FO „Casino Plukovníka Mráze 1182/24, Praha 15 – Hostivař“ Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
26.12018   čj.  5874/2018 A2L architekti „Využití dešťových vod v Toulcově dvoře“ Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
29.1.2018    čj.  6052/2018 Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví „Obchodně servisní areál GPO Praha 10 – Horní Měcholupy“ Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
19.1.2018    čj.  5736/2018 FO „Novostavba rodinného domu na parc. č. 474 v Dubečku“ Dubeč krbová kamna, stavební činnost závazné stanovisko
31.1.2018    čj.  6961/2018 FO „Rekonstrukce ordinace lékaře na dětský klub“       Dubeč kondenzační plynový kotel v provedení TURBO o jmenovitém tepelném příkonu do 21 kW, třída NOX 5, stavební činnost závazné stanovisko
31.1.2018    čj.  6594/2018 FO „Demolice rodinného domu č. p. 109“ Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
31.1.2018    čj.  1137/2018 FO „Rekonstrukce a modernizace stávajícího oplocení“ Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
30.1.2018    čj.  6496/2018 Atelier VV „Odstranění stavby – Sport bar č. pop. 235“ Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
2.2.2018    čj. 7315 FO Kanalizační a vodovodní přípojka pro novostavbu zahradního domu na p. p. č. 1353/7 Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
2.2.2018    čj. 7309/2018 FO „Zateplení fasády stávajícího objektu č. p. 1425“ Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
30.1.2018    čj. 6462/2018 KM Projekt spol. s r. o. „Parmská 390 – přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu“ Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
5.2.2018    čj. 7594/2018 Výstavba – inženýring s. r. o. TV Praha 15. etapa 0011 – Obnova stávajících cest pro pěší vč. odvodnění oblasti Horní Měcholupy – 1. část“ Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
2.2.2018    čj. 7314/2018 FO „Kanalizační a vodovodní přípojka pro novostavbu zahradního domu na p. p. č. 1356 Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
5.2.2018    čj. 7361/2018 RotaGroup, s. r. o „Optimalizace a modernizace logistických procesů ve skladu PLV“ Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
5.2.2018    čj. 7598/2018 Výstavba – inženýring s. r. o. „TV Praha 15. etapa 0011 – Obnova stávajících cest pro pěší vč. odvodnění oblasti Horní Měcholupy – 1. část“ Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
5.2.2018    čj. 7589/2018 Výstavba – inženýring s. r. o. „TV Praha 15. etapa 0011 – Obnova stávajících cest pro pěší vč. odvodnění oblasti Horní Měcholupy – 1. část“ Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
7.2.2018    čj. 8103/2018 KD Beta a s. Poliklinika Petrovice – Projekt nové vzduchotechniky v objektu“ Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
7.2.2018    čj. 8169/2018 FO Demolice zděné kolny k rodinnému domu č. p. 63 na pozemku parc. č. 227, Ohmova, Praha 10, Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
7.2.2018    čj. 8189/2018 FO Stavební úpravy objektu p. č. 1306, 1307“ Dubeč kondenzační plynový kotel WOLF GU EK 18 o jmenovitém tepelném příkonu cca 20 kW, třída NOx5 a kondenzační plynový kotel VAILLANT VU 146/5-5 eco TEC plus o jmenovitém tepelném příkonu cca 18 kW, třída NOx5, závazné stanovisko
13.2.2018    čj.  9009/2018 FO „Rodinný dům, novostavba, Dubeček, Kraushaus“ Dubeč krbová kamna typ Haas & Sohn, Skive o jmenovitém tepelném příkonu cca 12 kW, stavební činnost závazné stanovisko
20.2.2018    čj.  10039/2018 PROCKERT & HYNEK, a. s. NTL plynovodní přípojky, Praha 10 – Horní Měcholupy“ Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
15.2.2018    čj.  9488/2018 EKOSPOL a. s. „Odstranění stavby – parkoviště na parc. č. 523/638, 523/672“ Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
26.2.2018    čj.  10879/2018 Atelier Twins s. r. o. Novostavba RD Kutnohorská č. p. 125, parc. č. 317, 318, Dolní Měcholupy   závazné stanovisko
28.2.2018    čj.  11220/2018 AutoESA a. s. Odstavná a manipulační plocha, Praha 10, ul. K učilišti Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
5.3.2018   čj.   12064/2018 FO Stavební úpravy a přístavba rodinného domu Hostivař   závazné stanovisko
12.3.2018   čj.   12923/2018 Vectoriana s. r. o. Areál ProStorage – etapa I Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
7.3.2018   čj.   12441/2018 Inženýrská činnost ve stavebnictví Základní škola Veronské náměstí – adaptace stávajících prostor na základní školu“ Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
8.3.2018   čj.   12718/2018 FO Základní škola Veronské náměstí – adaptace stávajících prostor na základní školu“ Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
6.3.2018   čj.   12196/2018 DIPRO, spol. s r. o. Štěrboholská spojka (G) Praha 15, č. akce 999167 Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
12.3.2018   čj.   13211/2018 ENGINEERS CZ Výměna osobních výtahů Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
12.3.2018   čj.   13137/2018 Architektonický ateliér Majengo Stavební úpravy objektu“ Pod Štěpem Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
4.3.2018   čj.   13414/2018 BD Janovská 366, 367, 368 Stavební úpravy panelového bytového domu – výměna zábradlí a zasklení lodžií Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
1.3.2018   čj.   11612/2018 Tichý & Kolářová s. r. o. Polyfunkční dům Švehlova – Hostivařská“ Hostivař dva plynové kondenzační kotle v provedení turbo, každý o jm. tep. příkonu cca 100 kW, třída NOx 5, závazné stanovisko