Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Ochrana ovzduší - informace podle §30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb.

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.
 

Informace za rok 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013
 

Datum podání
a č. jednací
Žadatel Předmět žádosti
- stavební záměr
Katastrální
území
Specifikace
zdroje
Dokument
4.1.2019
649/2019
OMEGA project s. r. o. Centrum služeb motoristům – CSM Dolní Měcholupy 2x plynový kondenzační kotel Buderus GB 192-35i, každý se jmenovitým tepelným příkonem cca 35 kW, NOx 5 a celkovým tepelným příkonem cca 70 kW, čistírna kontaminovaných vod Alfa Active 2,2 eP o objemu 50m3 závazné
stanovisko
9.1.2019
1467/2019
čistírna kontaminovaných vod Alfa Active 2,2 eP o objemu 50m3 Stavební úpravy rodinného domu Dolní Měcholupy plynový kondenzační kotel Brotje o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW, krbová vložka na dřevo o jmenovitém tepelném příkonu cca 5 kW , stavební činnost závazné
stanovisko
9.1.2019
1624/2019
FO Minipivovar Dolní Měcholupy minipivovar REZON s produkcí 2000 hl/rok, plynový vyvíječ páry ANFRA s parním výkonem max. 150 kg páry/hod závazné
stanovisko
14.1.2019
2524/2019
FO Proti Proudu parc. č. 2412/2 – novostavba RD Hostivař krbová vložka na dřevo o jmenovitém tepelném příkonu do 15 kW, stavební činnost závazné
stanovisko
11.1.2019
1924/2019
FO Změna dokončené stavby rodinného domu v Dolních Měcholupech Dolní Měcholupy plynový kotel BUDERUS LOGAMAX Plus GB062 o jmenovitém tepelném příkonu cca 14 kW, třída NOx 5, stavební činnost závazné
stanovisko
30.1.2019
5137/2019
FO Vrtaná domovní studna Dubeč stavební činnost závazné
stanovisko
16.1.2019
2731/2019
FO Vrtaná studna Horní Měcholupy stavební činnost závazné
stanovisko
16.1.2019
2616/2019
A2L architekti Stavební úpravy rekreačního objektu Hostivař krbová kamna na dřevo závazné
stanovisko
21.1.2019
3497/2019
FARA spol. s r. o. Změna užívání části stavby – využití části galvanovny jako skladový a obchodní prostor Hostivař kondenzační plynový kotel o jmenovitém tepelném příkonu cca 50 kW, stavební činnost závazné
stanovisko
21.1.2019
3451/2019
FO Proti Proudu parc. č. 2412/24 - odstranění dvougaráže Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
23.1.2019
3864/2019
Inženýrská činnost ve výstavbě Přechod pro pěší – Starodubečská ul. před poštou (č. p. 666) Dubeč stavební činnost závazné
stanovisko
23.1.2019
5018/2019
FO Přístavba rodinného domu Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
24.1.2019
4286/2019
Omicron – K, s. r. o. Rodinný dům Na Plískavě 27, Praha 15 – demolice stávajícího objektu Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
4.2.2019
6031/2019
FO Přístavba a stavební úpravy rodinného domu Petrovice plynový kondenzační kotel (např. VAILLANT ECOTEC EXKLUSIVE VU 156/5-7) o jmenovitém tepelném příkonu cca 15 kW, třída x 5, stavební činnost závazné
stanovisko
4.2.2019
6002/2019
Bytové družstvo Janovská 369, 370, 371 Stavební úpravy stávajícího bytového domu – zateplení konstrukce střešního pláště Horní Měcholupy stavební činnost závazné
stanovisko