Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informace pro zájemce o zahradní kompostér

Praha zastoupená odborem ochrany prostředí MHMP, pod záštitou paní radní Plamínkové, podala 31.7.2017 žádost o poskytnutí dotace z OPŽP (68. výzva) na nákup kompostérů.

Přes elektronický systém na stránkách www.odpadovecentrum.cz se mohou zájemci, kteří tak ještě neučinili, stále registrovat. Je nutné v rámci „žádosti o kompostér“ vybrat v kolonce Adresa umístění kompostéru“ Hlavní město Praha – průzkum zájmu“.

 

                                                                                                 Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor životního prostředí