Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Svoz bioodpadu ze zahrad - II. pololetí 2018

Do kontejnerů lze odkládat následující komodity: listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu vyjma živočišných zbytků. Po celou dobu přistavení bude odborná obsluha monitorovat naplňování kontejneru bioodpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíraného bioodpadu.

Kontejnery budou přistaveny v následujících termínech

datum přistavení stanoviště čas přistavení
13.10. Herbenova x Pod Stanicí 13:00 – 16:00 hod.
13.10. Pražská x Azalková 13:00 – 16:00 hod.
20.10. U Břehu x U Potoka 9:00 – 12:00 hod.
20.10. Pod Průsekem x Pod Štěpem 13:00 – 16:00 hod.
20.10. Řepčická x Hornoměcholupská 13:00 – 16:00 hod.
20.10. Dýšinská x V Aleji 9:00 – 12:00 hod.
20.10. Chalupnická x Kubátova 9:00 – 12:00 hod.
20.10. Nad Botičem x Zápotoční 9:00 – 12:00 hod.
20.10. Brumovická x K Lesoparku 13:00 – 16:00 hod.
20.10. K Horkám x Nad Košíkem 13:00 – 16:00 hod.
20.10. Ovesná x Na Křečku 13:00 – 16:00 hod.
21.10. Na Košíku x K Horkám 9:00 – 12:00 hod.
21.10. U Továren x V Nových domcích 9:00 – 12:00 hod.
21.10. Pod Vartou x Lochotínská 13:00 – 16:00 hod.
21.10. Štěrboholská x U Branek 13:00 – 16:00 hod.
27.10. Kozinova v dolní části 9:00 – 12:00 hod.
27.10. Dobropolská x Mezi Potoky 13:00 – 16:00 hod.
27.10. V Nové Hostivaři 15 13:00 – 16:00 hod.
27.10. U Břehu 473/47 9:00 – 12:00 hod.
27.10. Strašnická x Záveská x Pod Štěpem 9:00 – 12:00 hod.
27.10. Dačická x Dubská 9:00 – 12:00 hod.
27.10. Kaznějovská x Křimická 13:00 – 16:00 hod.
27.10. Sáňkařská x Golfová 13:00 – 16:00 hod.
27.10. Na Plískavě x Poplužní 13:00 – 16:00 hod.
28.10. Miranova x Purkrabská 9:00 – 12:00 hod.
28.10. Stadická x Bolevecká 9:00 – 12:00 hod.
28.10. Hostivařská x Kozmíkova 13:00 – 16:00 hod.
3.11. Štěrboholská x V Chotejně 9:00 – 12:00 hod.
3.11. Nad Přehradou mezi čp. 406 a 408 9:00 – 12:00 hod.
3.11. U Dvojdomů x Gercenova 13:00 – 16:00 hod.
3.11. U Průseku x Na Groši 13:00 – 16:00 hod.
11.11. Daliborova x Stavovská 9:00 – 12:00 hod.
11.11. Kunická x Hornoměcholupská 9:00 – 12:00 hod.
11.11. Na Sedlišti x Nad Botičem 9:00 – 12:00 hod.
11.11. Dačická x Dubská 13:00 – 16:00 hod.
11.11. Herbenova x Hostišovská 13:00 – 16:00 hod.
11.11. Nad Botičem x Zápotoční 13:00 – 16:00 hod.
11.11. Pražská 10/7 13:00 – 16:00 hod.

Z celkem 38 kontejnerů je 22 hrazeno z prostředků hl. m. Prahy, provozovatelem služby bude společnost MIKAPA plus s.r.o., kontakt na tel. čísle: 732 939 999.
Zbývajících 16 kontejnerů je hrazeno z rozpočtu MČ Praha 15, provozovatelem služby bude společnost VS – EKOPRAG s.r.o., kontakt na tel. čísle: 605 244 444.
Upozorňujeme, že jsou povoleny maximálně dvě otočky, tzn. naplnění 3 kontejnerů. V případě, že nebude kapacita dostatečná, prosíme, neodkládejte zbylý odpad na ulici, ale využijte bezplatných služeb sběrných dvorů nebo přímo kompostárnu Jena v Malešicích v Dřevčické ulici v Paze 10.

Děkujeme, že nakládáte s odpadem v zájmu ochrany životního prostředí.

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor životního prostředí