Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Zobrazit vše
Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Volby do Zastupitelstva MČ Praha 15 konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018 - sdělení starosty a registračního úřadu 398 ÚMČ Praha 15 - Odbor občanskosprávních agend 21.6.2018 7.10.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 591,95kB

formát PDF

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15 ze dne 20.6.2018 397 ÚMČ Praha 15 21.6.2018 21.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 121,61kB

formát PDF

Oprava zřejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení Veřejné vyhlášky - opatření obecné povahy č.j. 27284/2018/OD/MBa ze dne 11. 6. 2018 396 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 21.6.2018 7.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 31,02kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Milánská 395 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 21.6.2018 7.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,31MB

formát PDF

Rozhodnutí - Oprava zřejmých nesprávností ke stavbě - "Stavební úpravy BD - zateplení střechy a rekonstrukce střešního plástě" - ul. Rezlerova 285, 286, 287 a 288, Praha - Petrovice 394 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 21.6.2018 7.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 126,41kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Pod areálem, Hrušovská, Ve stráni 393 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 20.6.2018 6.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 124,53kB

formát PDF

Usnesení - Dražební vyhláška č.j. 134 EX 11468/16 - 206 392 Exekutorský úřad Plzeň - město, Mgr. Ing. Jiří Prošek 20.6.2018 24.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 116,47kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - rehabilitační a fyzikální medicína 391 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 20.6.2018 3.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 32,09kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - fyzioterapie 390 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 20.6.2018 3.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 33,97kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Ravennská 389 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 19.6.2018 5.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,33MB

formát PDF