Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Komise zřízené Radou MČ Praha 15

pro volební období 2014 - 2018

 

Jednací řád komisí Rady městské části Praha 15  a Redakční rady Hlasatele (PDF, 213 kB)

Bezpečnostní rada
MČ Praha 15
 
 Předseda:   starosta MČ Praha 15
 Milan Wenzl
 Členové:  1. zástupce starosty MČ Praha 15
 Václav Bílek
   tajemník ÚMČ Praha 15
 Mgr. Aleš Cejnar, MPA
   zástupce OŘ PČR Praha IV
 Mgr. Zdeňka Koudelková
   zástupce OŘ MP Praha 15
 Bc. Peter Sabol
   zástupce HZS hl. m. Prahy
 Mgr. Kateřina Nižaradzeová
   velitel JSDH Horní Měcholupy
 Václav Šimek
 Tajemník:  referent krizového řízení
 Ing. Květoslav Marek

 

Krizový štáb MČ Praha 15   Předseda:   Milan Wenzl
 Členové:  členové Bezpečnostní rady
 MČ Praha 15
   MUDr. Jana Trková
   Bc. Jitka Kolářová
   PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.
   starosta MČ Praha Dolní Měcholupy
 Mgr. A. Jiří Jindřich
   starosta MČ Praha Dubeč
 Jaroslav Tošil
   starosta MČ Praha Petrovice
 JUDr. Olga Hromasová
   starosta MČ Praha Štěrboholy
 František Ševít
 Tajemník:  Ing. Květoslav Marek

 

Povodňová komise  Předseda:   Milan Wenzl
 Zástupce předsedy:  Václav Bílek
 Tajemník komise:  Mgr. Zuzana Venclíková
 Členové:  Bc. Jitka Kolářová
   Mgr. Aleš Cejnar, MPA
   Ing. Květoslav Marek
   Jaroslava Šimonová
   Mgr. Jana Kořínková
   Bc. Peter Sabol
   Milan Ducko
   Václav Šimek

 

Škodní komise  Předseda:  Karel Rýdl
 Místopředseda:  
 Členové:  Tomáš Tůma
   Mgr. Aleš Cejnar
   Petr Bernat
   Jan Dušek
   Jaroslav Šerák
   Stanislava Grösl Patrasová
 Tajemnice:  Jitka Chotěborská, DiS

 

Komise pro sociálně-právní
ochranu dětí
 Předsedkyně:  MUDr. Jana Trková
 Členové:  Ilona Záhorská
   MUDr. Lenka Venzarová
   Mgr. Zuzana Krpešová
   Bc. Soňa Miklová
 Tajemnice:  Ilona Záhorská

 

Komise kulturní a památková  Komise byla usnesením č. R-608
 ze dne 22.12.2015 zrušena

 

Komise bytových
a nebytových prostor
 Předseda:  Mgr. Sylva Nevedomská
 Místopředseda:  Jeroným Havel
 Členové:  Martin Omáčka
   David Hájek
   MUDr. Jana Trková
   Miroslav Rýdl
   Jaromír Dvořák
   Petr Bernat
 Poveřená výkonem
 tajemnice komise:
 Barbora Olivová

 

Likvidační komise  Předseda:  Romana Dubenská
 Místopředseda:  
 Členové:  Miroslav Nauč
   Lukáš Kaňa
   Mgr. Jakub Šelbický
   Ing. Lenka El Masri
   Ivana Dubovčiová
   Petr Bernat
   Martin Ponikelský
   Josef Růžička
 Tajemnice:  Veronika Válová

 

Komise pro informační systém  Předseda:  Miroslav Hynšt
 Místopředseda:  Ing. Petr Neumann
 Členové:  David Hájek
   Ing. Dušan Hnilica
   Josef Prajzler
   RNDr. Vladimír Dragan, CSc.
   Jan Poliačik
   Mgr. Ivan Tomeš
 Tajemník:  Mgr. Roman Tuček, MPA

 

Komise pro seniory  Předseda:  Oldřich Slavata
 Místopředseda:  
 Členové:  Marcela Šímová
   Mgr. Jindřiška Voříšková
   Václav Toman
   Jana Topolová
   MVDr. Jiří Kuna
   Jan Smečenský
   Vladimír Hradecký
   MUDr. Jan Novák
 Tajemnice:  Jaroslava Kombercová

 

Komise pro výběr uchazečů
do domu s pečovatelskou službou
 Předseda:  MUDr. Jana Trková
 Místopředseda:  Mgr. et Bc. Olga Kubečková
 Členové:  Bc. Jitka Kolářová
   Mgr. Monika Válková
   Lucie Prinzová, DiS
   Bc. Soňa Miklová
   PaedDr. Jana Vachulová
   Pavel Pešek
   Karel Pavlíček
 Tajemnice:  Jaroslava Kombercová

 

Komise pro územní rozvoj
a životní prostředí
 Předseda:   Bc. Filip Meluzín
 Místopředseda:  Jan Veleba
 Členové:  Karel Rýdl
   David Hájek
   Zdeněk Edlman
   Aleš Němeček
   Radek Běla
   Ing. arch. Igor Filipovič
   Zdeňka Pelichová
   Michal Frauenterka
   Radek Jandovský
 Tajemník:  Ing. arch. Vladimír Lavrík

 

Školská komise  Komise byla usnesením č. R-539
 ze dne 11.11.2015 zrušena