Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Rada MČ Praha 15 - volební období 2018 - 2022

7členná Rada MČ Praha 15 ve složení:

  • uvolněné funkce: starosta, 1. místostarosta, 4 místostarostové
  • neuvolněná funkce: 1 radní


byla zvolena usnesením Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z - 3 až Z - 5, dne 31.10.2018.

Jednací řád Rady MČ Praha 15 najdete zde (PDF, 4.40 MB)

 

Jméno

Volební
strana

Funkce a kompetence

Kontakty

Wenzl Milan ANO 2011

starosta
protikorupční opatření, kontrola a audit, bezpečnost, evropské agendy

281 003 516
Milan.Wenzl@praha15.cz
Bílek Václav ANO 2011

1. místostarosta
oblast rozpočtu a ekonomiky, veřejné zakázky a majetek, Hlasatel

281 003 512
Vaclav.Bilek@praha15.cz
Kolářová Jitka, Mgr. ANO 2011

místostarostka
školství, vzdělávání, volnočasové aktivity, vnější vztahy, protidrogová prevence a kultura, Agenda MA 21

281 003 414
Jitka.Kolarova@praha15.cz

Fischer Michal Občanská demokratická strana

místostarosta
zdravotnictví, sociální oblast a péče o seniory, informační a komunikační technologie

281 003 416
Michal.Fischer@praha15.cz
Frauenterka Michal Občanská demokratická strana

místostarosta
doprava, prostředí pro život a koordinace strategických projektů a protipovodňových opatření

281 003 315
Michal.Frauenterka@praha15.cz
Neumann Petr, Ing. TOP 09 a Naše 15 s podporou STAN místostarosta
územní rozvoj, úspory energií
281 003 314
Petr.Neumann@praha15.cz
Klega Pavel, Ing. Občanská demokratická strana neuvolněný radní Pavel.Klega@praha15.cz