Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

73. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 11.10.2017

Přehled usnesení

R-1660 Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací

Obsah usnesení
(PDF, 31 kB)

Důvodová zpráva
(PDF, 24 kB)
R-1661 Realizace VZMR „Výsadby na území Prahy 15“ Obsah usnesení
(PDF, 29 kB)
Příloha č.1
(PDF, 2.2 MB)
Příloha č.2
(PDF, 335 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-1662 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF, 38 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-1663 K návrhu „Dodatku č. 1“ ke „Smlouvě o ubytování“ č. 1671/17
– ubytovací jednotka č. **, ulice ************ ***/**, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 34 kB)
 
R-1664 K návrhu na poskytnutí slevy na nájemném za užívání jednotky
– nebytového  prostoru č. 413/102, na adrese ulice
Milánská č. p. 413, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 27 kB)
R-1665 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu
„Vyvolávací  systém“
Obsah usnesení
(PDF, 34 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 27 kB)
R-1666 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu
– „Služby městského architekta“
Obsah usnesení
(PDF, 34 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 25 kB)
R-1667 Stanovisko k podnětu na změnu platného Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy na pozemku parc. č. 2312 v k. ú. Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Příloha č.1
(PDF, 3.9 MB)
Příloha č.2
(PDF, 54 kB)
Příloha č.3
(PDF, 2.6 MB)
Příloha č.4
(PDF, 184 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 27 kB)
R-1668 Stanovisko k záměru realizace stavby Administrativní centrum Fleck CS,
Řepčická ulice – rekonstrukce a dostavba stávajícího areálu
na pozemcích parc. č. 1018/2 a 1018/3 v k. ú. Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 34 kB)
Příloha č.1
(PDF, 6.2 MB)
Příloha č.2
(PDF, 54 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 28 kB)
R-1669 K návrhu na vyhodnocení zakázky malého rozsahu – Rekonstrukce
- odstranění havarijního stavu stoupacího vedení vodoinstalace
v budově ÚMČ Praha 15 - I
Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-1670 Dodatek ke Smlouvě o nájmu garážového stání č. SML-2016-021 na
pronájem stání č. ***, v bytovém komplexu na Veronském náměstí
586 – 598, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 24 kB)
R-1671 K návrhu „Dohody o ukončení nájmu“ - část I. podlaží, vedeno v systému
DES pod č.105, objekt Tenisová 981, Praha 10 – Hostivař - sklad
- Smlouva o nájmu č. 1362/2007
Obsah usnesení
(PDF, 34 kB)
 
R-1672 K návrhu na ukončení „Režimu předávání datových souborů
k automatizovanému podání poštovních poukázek B“ č. 210014
číslo odesílatele s Českou poštou, s. p.
Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Příloha
(PDF, 226 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 24 kB)
R-1673 Smlouva o nájmu části pozemku, parc. č.1048/2, k. ú. Hostivař
(ul. Herbenova)
Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Příloha
(PDF, 189 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 25 kB)
R-1674 K návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce se Společenstvím vlastníků
Livornská č. p. 427, 428, 429, část pozemků parc. č. 503/203 a 509/304,
vše  k. ú. Horní Měcholupy (ul. Livornská)
Obsah usnesení
(PDF, 35 kB)
Příloha
(PDF, 221 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 26 kB)
R-1675 K návrhu na vyhodnocení zakázky malého rozsahu „Oprava omítek
a  malování společných prostor objektu Veronské nám.
č. p. 586 – 594, 596 – 598, schodiště garáží u 598, Praha 10“
Obsah usnesení
(PDF, 34 kB)
Příloha
(PDF, 331 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 25 kB)
R-1676 Jednorázové finanční dotace za 4. čtvrtletí roku 2017 – 2. část Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Příloha
(PDF, 303 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 24 kB)
R-1677 K návrhu na revokaci usnesení Rady MČ Praha 15 č. R – 1087
ze dne 19.10.2016
Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
 
R-1679 Rekonstrukce fasády MŠ Boloňská – Dodatek č. 2 Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 25 kB)
R-1680 Změna členství v Redakční radě zpravodaje MČ Praha 15 Hlasatel Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Příloha
(PDF, 193 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 23 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2017