Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

77. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 6.12.2017

Přehled usnesení

R-1773 K návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytové
jednotky na adrese ******** ******* č. p. ***,
Praha 10 – Horní Měcholupy

Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)

 
R-1774 K návrhu úpravy smluvních vztahů - prodloužení pronájmů bytů
s předplaceným nájemným, ulice ********* č. p. ***/**
a č. p. ***/**, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
 
R-1775 „Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě  ********** ******“
********  ***, Praha 10 -  ***. * – ****  *. ***, *. ***, *. ***.*
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-1776 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě SML-2016-10039 Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha
(PDF, 223 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-1777 Plán kontrolních činností na rok 2018 Obsah usnesení
(PDF, 43 kB)
Příloha
(PDF, 37 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-1778 Žádost o uzavření splátkové dohody Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
 
R-1779 Zrušení usnesení č. R – 48 ze dne 17.12.2014 Jmenování
zástupců zřizovatele do školských rad při základních školách
zřizovaných MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-1781 Urbanisticko-architektonická studie Hornoměcholupská náves Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-1782 Stanovisko k záměru realizace stavby „Ubytovací resort K Jezeru“ Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 7.2 MB)
Příloha č. 2
(PDF, 63 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 44 kB)
R-1783 Stanovisko k záměru realizace stavby „Optimalizace
a modernizace logistických procesů ve skladu PLV“
(lékárenský obchod PHOENIX)
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 3.4 MB)
Příloha č. 2
(PDF, 69 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 41 kB)
R-1784 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu
č. *** v bytovém domě č. p. ***, ******** ***,
k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-1785 K návrhu „Nájemní smlouvy“ - pronájem  nebytového prostoru
č. 105 - sklad, ulice Tenisová č. p. 981, Praha 10 - Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 46 kB)
R-1786 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy ************ ul. a uzavření
nové nájemní smlouvy na pronájem bytu v bytovém komplexu
na ********* *******
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
 
R-1787 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu garážového stání
č. SML-2015-073 na pronájem stání č. 133, v bytovém komplexu
na Veronském  náměstí 586 – 598, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-1788 Uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory
– garážová stání v bytovém komplexu na Veronském náměstí
586 – 598, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha
(PDF, 178 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-1789 Zajištění správy víceúčelových sportovních hřišť
na území Prahy 15
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha
(PDF, 265 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-1790 K návrhu na vyhodnocení VZMR „Oprava a údržba mola
na Hostivařské přehradě“
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-1792 Úprava smluvních vztahů – byty v bytových domech svěřených
do správy MČ Praha 15 - uzavření nájemních smluv
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha
(PDF, 236 kB)
 
R-1793 Smlouva o nájmu části nebytových prostor  v 1. NP budovy C
č. p. 486, Janovská ul. mezi MČ Praha 15
a spol. Comfort Care, a.s.
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha
(PDF, 181 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-1794 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. ****/*, k. ú. Hostivař,
(ul. ***********)
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha
(PDF, 181 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-1795 Smlouva o nájmu části pozemku, parc. č. ****/*, k. ú. Hostivař
 (ul. *********)
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha
(PDF, 207 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-1796 Smlouva o provozování software iDES Obsah usnesení
(PDF, 42 kB)
 
R-1797 Výstavba hokejbalového hřiště Hostivař Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-1798 Revokace usnesení RMČ Praha 15 č. R - 1116 ze dne
2.11.2016 Změna Sazebníku úkonů Pečovatelské služby
CSOP Praha 15 platný  od 1.1.2018
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 70 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 74 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-1799 Vyřazení zastaralého, nepoužitelného a opotřebeného majetku
MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-1800 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-1801 Návrh na odstranění havárie přívodního potrubí pro vytápění
a TUV objektu Boloňská 478/1, Praha 10 – Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 56 kB)
Příloha
(PDF, 215 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 42 kB)
R-1802 Jednorázové finanční dotace za 4. čtvrtletí roku 2017 – 4. část Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha
(PDF, 287 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2017