Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Výbory Zastupitelstva MČ Praha 15

Výbor finanční  předseda:  Ing. Pavel Klega
 místopředseda:  Miroslav Nauč
 členové:  Ing. Ladislav Linek
   doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc.
   Ing. Radka Daníčková
 tajemnice:  Mgr. Zuzana Herčíková
 tel: 281 003 510
 email: Zuzana.Hercikova@praha15.cz

 

Výbor kontrolní  předseda:  Milan Ducko
 místopředseda:  Miroslav Hynšt
 členové:  David Hájek
   Mgr. Josef Miškovský, Ph.D.
   Ing. Jan Veleba
 tajemník:  Ing. Michal Procházka
 tel.: 281 003 266
 email: Michal.Prochazka@Praha15.cz

 

Výbor pro školství,
vzdělávání a kulturu
 předsedkyně:  Mgr. Lenka Klasnová
 místopředseda:  doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc.
 členové:  Lucie Prinzová
   Ing. Kateřina Táflová
   Ing. Petr Šumbera
 tajemnice:  MUDr. Lenka Venzarová
 tel.: 281 003 525
 email: Lenka.Venzarova@praha15.cz

 

Výbor volnočasových aktivit
a vnějších vztahů
 předseda:  Lucie Prinzová
 místopředseda:  Mgr. Lenka Klasnová
 členové:  Jan Rett
   Pavel Pešek
   Lukáš Pertl
 tajemnice:  Jaroslava Šimonová
 tel.: 281 003 518
 email: Jaroslava.Simonova@praha15.cz

 

Výbor dopravy
a prostředí pro život
 předseda:  Jan Beran
 místopředseda:  David Hájek
 členové:  Michal Frauenterka
   Ing. Petr Neumann
   Ing. Zdeněk Edlman
 tajemník:  Zdeněk Havel
 tel.: 281 003 610
 email: Zdenek.Havel@praha15.cz

 

Výbor zdravotnictví,
sociálních věcí, rodiny
a péče o seniory
 předseda:  Pavel Pešek
 místopředseda:  Michal Fischer
 členové:  Ing. Kateřina Táflová
   doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc.
   PaedDr. Jana Vachulová
 tajemnice:  Ing. Pavlína Hypšová
 tel.: 281 003 110
 email: Pavlina.Hypsova@praha15.cz

 

Výbor územního rozvoje
a koordinace strategických
projektů
 předseda:  Miroslav Nauč
 místopředseda:  Jan Rett
 členové:  Bc. Filip Meluzín, MBA
   Mgr. Josef Miškovský, Ph.D.
   PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.
 tajemník:  Mgr. Vladimír Ježek
 tel.: 281 003 318
 email: Vladimir.Jezek@praha15.cz