Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 27.11.2017

Přítomni: Mgr. Z. Herčíková, D. Hájek, Ing. P. Klega, Ing. K. Strnad, Ing. J. Veleba, Ing. P. Neumann,
               Bc. Filip Meluzín MBA,
Omluveni: M. Nauč
Hosté:       Milan Wenzl, starosta MČ Praha 15, Václav Bílek, 1. místostarosta MČ Praha 15

 
Program:                        1. Schválení zápisu FV ze dne 4. 9. 2017
                                      2. Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30. 9. 2017     Z-205
                                      3. Rozpočtová opatření  Z-206
                                      4. Rozpočtové provizorium  Z - 207
                                      5. Amada Praha s. r. o.


1. Schválení zápisu Finančního výboru ze dne 4. 9. 2017
    Finanční výbor schvaluje zápis ze dne 4. 9. 2017
    Hlasování přijato jednomyslně

2. Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30. 9. 2017     Z-205
    Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 vzít na vědomí
    Hlasování přijato jednomyslně

3. Rozpočtová opatření    Z-206
    Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 schválit tato rozpočtová opatření
    Hlasování přijato jednomyslně

4. Rozpočtové provizorium Z-207
    Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 schválit rozpočtové provizorium
    Hlasování přijato jednomyslně

5. Amada Praha, s. r. o.
    Informace – v případě firmy Amada Praha, s. r. o je navrženo usnesení na zastupitelstvo. Finanční výbor     bere na vědomí informaci o jednání s panem Ovečkou, kterou podal pan Ducko, zástupce starosty.
    Finanční výbor bere na vědomí tuto informaci a navržené usnesení.

…………………………………..                                          ……………………………………..
Miroslav  N a u č                                                                      Mgr. Zuzana Herčíková
předseda FV                                                                            tajemnice FV

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor finanční