Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 8.2.2017

Přítomni:    Ing. Karel Strnad, Mgr. Z. Herčíková, David Hájek, Ing. Jan Veleba
                 Bc. Filip Meluzín, MBA, Miroslav Nauč, Ing. Petr Neumann
Omluveni:   Ing.Pavel Klega
Hosté:        Michal Frauenterka         

 

Program:    1. Rozpočet Městské části Praha 15 na rok 2018 hlavní činnosti
                  2.  Rozpočet Městské části Praha 15 na rok 2018 hospodářské činnosti
                                                                     
1.   Finanční výbor doporučuje  ke schválení Zastupitelstvu MČ  Praha   15 rozpočet hlavní činnosti
Hlasování přijato jednomyslně.
2. Finanční výbor doporučuje ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 15 rozpočet hospodářské činnosti.
Hlasování přijato jednomyslně.

 

V Praze 8.2.2018

........................................                                                                  …………………………………..
Miroslav Nauč                                                                                      Mgr. Z. Herčíková    
Předseda Finančního výboru                                                                  tajemnice FV

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor finanční