Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 4. zasedání Výboru pro školství, vzdělávání a kulturu

Dovoluji si vás pozvat na jednání, které se uskuteční dne 20. 3. 2019 od 16,00 h.
na odboru školství ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15, 5. patro, číslo dveří 520


Program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Prezentace mezinárodní spolupráce MŠ Trhanovské náměstí
3. První rozpočtové řízení na MHMP
4. Spolupráce se správním obvodem v rámci ZŠ
5. Spolupráce při zajišťování příměstských táborů
6. Mezigenerační spolupráce MŠ, ZŠ a CSOP
7. Informace z oblasti kultury
8. Různé, diskuze


Mgr. Lenka Klasnová


předsedkyně Výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor pro školství, vzdělávání a kulturu