Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Výboru pro školství, výchovu, vzdělávání a kulturu 9.10.2017

Přítomni: PhDr. M. Štiková, Bc. J. Kolářová, Mgr. S. Nevedomská, Mgr. M. Randová, L. Prinzová,
                doc. RNDr. P. Petrovič, CSc
Omluveni: D. Hájek
Hosté:        J. Šimonová

Program:

1. Schválení programu jednání
Předsedkyně výboru předložila přítomným členům ke schválení program jednání.
Hlasování U1  ano: 5
U1-8/2017
Výbor schválil program jednání.

2. II. rozpočtové řízení na MHMP
Dne 5.10.2017 proběhlo II. rozpočtové řízení na MHMP a v současné době probíhají rozpočtová řízení se školami správního obvodu na OŠKZ. Přidělené finanční prostředky pokrývají požadavky škol. Od 1.11.2017 dojde k navýšení platů všech pracovníků ve školství o 10-15%.

3. Školní autobus v Praze 15
Aktuálně zpracovávají MŠ a ZŠ dotazníky týkající se event. zřízení školního autobusu v Praze 15. Na základě vyhodnocení a celkového výsledku tohoto dotazníkového šetření bude následovat jednání s ROPIDem ohledně zřízení školního autobusu. Jednalo by se o školní linku mezi Košíkem a Horními Měcholupy (2 spoje ráno a 2 v odpoledních hodinách) s možností využití i pro veřejnost.

4. Školení pro školy správního obvodu k metodice GDPR (ochrana osobních údajů)
Dne 10.10.2017 na ÚMČ Praha 15 proběhne školení určené zástupcům MŠ a ZŠ našeho správního obvodu zaměřené na ochranu osobních údajů a registr smluv.

5. MAP – kurz moderního vaření pro kuchařky MŠ a ZŠ
Kurz moderního vaření pro kuchařky školních jídelen proběhne 26.10.2017 v Praze 10 – Záběhlice. Kurz s názvem „Ryby chutně a zdravě“ zahrnuje praktickou ukázku rybích a bezmasých zeleninových pokrmů, degustaci, implementaci dietního stravování a spoustu dobrých rad a tipů.

6. Informace o připravovaných akcích z oblasti kultury
Místopředsedkyně výboru pozvala členy výboru na zahájení výstavy „Zachraňte naše děti“, kterou MČ Praha 15 pořádá ve spolupráci s partnerským městem Daruvar v Chorvatsku. Slavnostní zahájení výstavy proběhne 27.10.2017 od 15:00 hodin v OC VIVO Hostivař, Švehlova 1391/32. Výstava potrvá do 17.11.2017.

7. Různé, diskuze
Informace ze školských rad.


Příští jednání výboru bude  13.11. 2017 od 17:00 hodin v Sokolovně Hostivař, U Branek 7.

 

zapsala:  MUDr. Lenka Venzarová


ověřila:  PhDr. Marcela Štiková

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor pro školství, výchovu, vzdělávání a kulturu

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 521,41kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno