Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 17. zasedání Výboru pro sociální oblast a zdravotnictví

POZVÁNKA
na
17. zasedání Výboru pro sociální oblast a zdravotnictví


Dovoluji si Vás pozvat na jednání, které se uskuteční dne 16. 10. 2017 od 16.30 hodin
v zasedací místnosti v 2. patře
, ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15

 

Program jednání:

   1.    Schválení programu jednání
   2.    Adresář sociálních služeb Praha 15
   3.    Různé

 

 

PaedDr. Jana Vachulová
předsedkyně Výboru pro  sociální oblast a zdravotnictví

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor pro sociální oblast a zdravotnictví