Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Výboru voln. aktivit a vnějších vztahů ze dne 4.12.2017

Přítomni: Ing. K. Strnad, Mgr. P. Šikýřová, Mgr. A. Randa, M. Hynšt
Omluveni: L. Prinzová, P. Pešek, Bc. J. Kolářová


Program:

1. Schválení programu jednání
    Členové výboru schválili rozšířený program jednání.
    Hlasování U1     ano: 4

2. Jednorázové akce na 4. čtvrtletí 2017 – 4. část
    Členové výboru posoudili žádosti na 4. čtvrtletí roku 2017 – 4. část a doporučují RMČ schválit finanční
    částky navrhované výborem a poskytnout je formou veřejnoprávních smluv.
    Hlasování U2     ano: 4

3. Oslavy 950 let Hostivaře
    V roce 2018 oslavíme 950 let od první písemné zmínky o Hostivaři, proto v Hlasateli vyšla výzva ke všem  
    spolkům, zájmovým skupinám, popřípadě jedincům, kteří by měli zájem se do oslav iniciativně zapojit.
    Případní zájemci mohou kontaktovat zástupkyni starosty Bc. Jitku Kolářovou nebo předsedu Výboru
    volnočasových aktivit a vnějších vztahů Ing. Karla Strnada.

4. Různé, diskuze
    


Příští jednání výboru se uskuteční v pondělí 8.1.2018 na OŠKZ od 16:00 hodin.


Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí do nového roku.

 

zapsala:  Jaroslava Šimonová

 

ověřil:  Ing. Karel Strnad

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor volnočasových aktivit a vnějších vztahů

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 383,81kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno