Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Seriál Hostivařské ulice - 19. díl (Bruslařská)

Od roku 1974 – 1993 nesla název Thorezova dle Maurice Thoreza (1900 – 1964), původem horník, politik, zakladatel KS ve Francii.

V ulici se nachází plavecký bazén, který je v majetku Univerzity Karlovy a slouží především k výuce. Pro veřejnost je otevřen jen, když jeho kapacita není využita. Bazén využívají i základní školy a vodní záchranná služba k tréninkům. Tento plavecký bazén má 6 plaveckých drah, délku 25m, šířku 12,5m a hloubku 1,2m až 3,6m. Teplota vody je 27°C, vzduchu 29°C.

 

Autor článku: dana.benesova@praha15.cz Zajímavosti