Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Seriál o Hostivaři 25. díl (Dvořákův statek)

Dvořákův statek - K Horkám čp. 19 - první zmínka o této usedlosti pochází z roku 1567, kdy je v Pozemkové knize jako její majitel uveden Jan Janda, který zdědil statek po svém otci. Berní rula v roce 1654 uvádí rozlohu jeho polí 150 strychů. V 70. letech 17. století je usedlost uváděna jako zadlužená, takže sem byl vrchností usazen hospodář Jan Berka z Hájů čp. 4, aby její stav pozvedl. V roce 1799 je již jako majitel objektu uveden statkář Jiří Berka. Stabilní katastr v roce 1841 zachycuje tři objekty, odpovídající zhruba dnešnímu stavu usedlosti. Obydlí a sýpka jsou hodnotné stavby s klasicistními jádry. Celý objekt byl ve 20. letech 19. století přestavován, což dokládá letopočet 1829 na štítu fasády domu. V tomto statku se narodil a žil katolický básník a spisovatel František Xaver Dvořák (*29.11.1858 - +22.11.1939), kaplan u nejsvětější Trojice v Praze na Novém Městě, profesor náboženství na Vyšší dívčí škole a přední představitel Katolické moderny.

Černobílé fotografie z roku 1930 a 1985.

 

 

 

Autor článku: dana.benesova@praha15.cz Zajímavosti