Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední hodiny

Otevřeno

Po: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
St: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Všechny odbory ÚMČ

Zavřeno

Po: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
St: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Pasy, občanské průkazy, přihlašování k trvalému pobytu

otevřeno

Po, St: 8:00 - 12, 13 - 17:30
Út, Čt: 8:00 - 12:00
Ověřování listin a podpisů, CZECHPOINT (např. výdej výpisu z katastru, obchodního a živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů).

Aktuality

Krtkův svět – výňatek z vyjádření vlastníka plynárenského zařízení společnosti NET4GAS, s.r.o.

Dne 4. 8. 2020 obdržela MČ Praha 15 písemné vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o., která je mj. držitelem výlučné licence pro přepravu plynu v České republice a provozovatelem přepravní soustavy plynu.

Ve svém vyjádření jmenovaná společnost, jejíž zařízení je zábavním parkem „Krtkův svět“ dotčeno, mimo jiné uvádí:

V rámci své podnikatelské činnosti bylo společností NET4GAS zjištěno, že na níže uvedených pozemcích dochází k realizaci nepovolené stavby v bezpečnostním a ochranném pásmu plynárenského zařízení společnosti NET4GAS, na základě čehož byl místně příslušnému stavebnímu úřadu zaslán podnět k prověření předmětné stavební činnosti.

MČ v médiích a tiskové zprávy

Zpráva Rady městské části Praha 15 - nouzový stav, kroky městské části po první vlně koronaviru

Rada i Zastupitelstvo městské části Praha 15 řešilo v červnu a na počátku léta několik závažných věcí.

Zastupitelstvo se na svém červnovém jednání přihlásilo a podpořilo opatření v nouzovém stavu, které Rada i krizový štáb učinily v době prvního nástupu viru SARS-CoV-2 způsobujícího nemoc Covid-19.

Mimo zajištění celé škály ochranných pomůcek pro bezpečnost pracovníků v sociálních a zdravotnických službách, školských zařízeních, úřadu, hasičů, samosprávy a dalších pracovníků městské části došlo také, s pomocí místních dobrovolných hasičů k plošné distribuci desinfekčního přípravku mezi občany Prahy 15 a s pomocí dobrovolníků také k roznosu balíčků ochranných pomůcek mezi nejstarší seniory.

Aktuálně má městská část vytvořenu „železnou“ rezervu ochranných prostředků a materiálu, finančně pomohlo i hlavní město uvolněním mimořádné dotace na krytí výdajů s krizí spojených.

MČ v médiích a tiskové zprávy