Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Krtkův svět – výňatek z vyjádření vlastníka plynárenského zařízení společnosti NET4GAS, s.r.o.

Dne 4. 8. 2020 obdržela MČ Praha 15 písemné vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o., která je mj. držitelem výlučné licence pro přepravu plynu v České republice a provozovatelem přepravní soustavy plynu.

Ve svém vyjádření jmenovaná společnost, jejíž zařízení je zábavním parkem „Krtkův svět“ dotčeno, mimo jiné uvádí:

V rámci své podnikatelské činnosti bylo společností NET4GAS zjištěno, že na níže uvedených pozemcích dochází k realizaci nepovolené stavby v bezpečnostním a ochranném pásmu plynárenského zařízení společnosti NET4GAS, na základě čehož byl místně příslušnému stavebnímu úřadu zaslán podnět k prověření předmětné stavební činnosti.

Podrobnosti

Zpráva Rady městské části Praha 15 - nouzový stav, kroky městské části po první vlně koronaviru

Rada i Zastupitelstvo městské části Praha 15 řešilo v červnu a na počátku léta několik závažných věcí.

Zastupitelstvo se na svém červnovém jednání přihlásilo a podpořilo opatření v nouzovém stavu, které Rada i krizový štáb učinily v době prvního nástupu viru SARS-CoV-2 způsobujícího nemoc Covid-19.

Mimo zajištění celé škály ochranných pomůcek pro bezpečnost pracovníků v sociálních a zdravotnických službách, školských zařízeních, úřadu, hasičů, samosprávy a dalších pracovníků městské části došlo také, s pomocí místních dobrovolných hasičů k plošné distribuci desinfekčního přípravku mezi občany Prahy 15 a s pomocí dobrovolníků také k roznosu balíčků ochranných pomůcek mezi nejstarší seniory.

Aktuálně má městská část vytvořenu „železnou“ rezervu ochranných prostředků a materiálu, finančně pomohlo i hlavní město uvolněním mimořádné dotace na krytí výdajů s krizí spojených.

Podrobnosti

Dobrá věc se podařila

Rada MČ Praha 15 na svém zasedání  dne 27. 5. 2020 odsouhlasila možnost realizace investičního záměru soukromého investora, vytvářející nároží ulic Švehlova a Hostivařská, který obsahuje bytové a komerční prostory.

Podrobnosti

V Praze 15 jednala bezpečnostní rada a krizový štáb, úřad přijme v souvislosti se šířením koronaviru další preventivní opatření, důraz klade na komunikaci bezpečnostních složek s úřadem

Bezpečnostní rada MČ Praha 15 a krizový štáb se na popud starosty městské části Milana Wenzla sešly ve středu 11. března na mimořádném jednání, aby projednaly situaci související se šířením koronaviru v Česku a opatření, která vydala v úterý bezpečnostní rada státu.

Podrobnosti