Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

TZ PVK: Přenos koronaviru pitnou vodou nehrozí

Pražané se nemusejí obávat používat pitnou vodu z kohoutku k pití i k běžné hygieně. Voda pro hlavní město splňuje všechny parametry dané pro pitnou vodu a je pod stálým dohledem. „Pravděpodobnost šíření koronaviru pitnou vodou se blíží nule,“ zdůraznil generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos.

Podrobnosti

Tisková zpráva – k dotazům na bližší informace k uplatnění připomínek MČ Praha 15 na lepší propojení městské hromadné dopravy mezi sídlištěm Na Košíku a Horními Měcholupy

Obecná informace v únorovém Hlasateli vychází z jednání se zástupci ROPID, příspěvkové organizace hlavního města Prahy, které se konalo v roce 2019 na radnici městské části za účasti zástupců odboru dopravy a zástupců samosprávy. Zápis z jednání je k dispozici na Odboru dopravy ÚMČ Praha 15.

Podrobnosti

Informace o vývoji stavu přípravy a dílčích změnách koncepce páteřních staveb ležících či přímo se týkajících území Prahy 15

Dnešní období vývoje i dílčí změny koncepce některých liniových dopravních staveb lze pro Prahu 15 hodnotit jako velmi nadějné.

Jak je možné ilustrovat na prvním zákresu, pak jejich linie zcela míjí obydlené oblasti Hostivaře a Horních Měcholup a současná příprava všech těchto staveb zatím znamená, že jednotky až desítky let trvající snaha o jejich realizaci je nyní zájmem většiny volených zástupců státu, obce a kraje Praha i většiny dotčených městských částí včetně Prahy 15.

 

Podrobnosti