Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Koordinace a provádění oprav komunikací v jihovýchodní části hl. m. Prahy

Ne-koordinace oprav

Ze strany hl. m. Prahy není koordinace omezení provozu a uzavírek prováděna s ohledem na akce na místních komunikacích II. a III. tříd, kdy je vydáno např. stanovení na omezení či uzavírku silnice I. třídy bez ohledu na již probíhající, nebo naplánovaná omezení na silnicích nižších tříd. Místní komunikace II. a III. tříd přitom ale trvale nesou zátěž za nedokončené pražské okruhy a radiály.

Typickým příkladem z poslední doby bylo např. omezení či uzavírka Štěrboholské spojky, současně s uzavírkou silnice I. třídy Českobrodská a následně hlavním městem prosazené uzavírky silnic II. třídy v okolí (např. Ke křížkám, Městská, Starodubečská) a k tomu ještě další oprava silnice I. třídy Přátelství, v intravilánu Prahy.

Podrobnosti

Seniorská obálka

Seniorská obálka je projekt, který má usnadnit řešení situací v tísni, v ohrožení zdraví nebo života.

Podrobnosti

Praha 15 zřizuje oficiální distribuční místa Hlasatele!

Dlouhodobé stížnosti občanů Městské části Praha 15 na nedostatečnou distribuci časopisu Hlasatel prostřednictvím České pošty se redakční rada věstníku rozhodla mimo jiné řešit zřízením oficiálních distribučních míst. Hlasatel tak bude kromě poštovních schránek a budovy radnice v Boloňské ulici v Horních Měcholupech k dostání na území Hostivaře - v Sokolovně, v infocentru v Toulcově dvoře a v Městské knihovně v Golfové ulici.

28.8.2019 11:00 Podrobnosti

Praha 15 optimalizuje svůj oficiální web pro nevidomé a slabozraké

Městská část Praha 15 díky spolupráci s Nadačním fondem Českého rozhlasu Světluška přizpůsobila své oficiální webové stránky potřebám nevidomých a slabozrakých. Příjemným překvapením bylo zjištění, že web byl bez větších nedostatků, problematickými se ukázaly jen některé dokumenty na úřední desce, které byly nahrány ve špatném formátu bez textové vrstvy, což znemožnilo jeho načtení a převedení do zvukové podoby.

Podrobnosti

Jako středověké hradby. V Praze se rozšiřují parkovací zóny

Zóny placeného stání by se měly rozšířit v Praze 4, 6, 9 a 10. Některým městským částem se však stávající pravidla nelíbí a chtějí propustnější systém.
Zdroj: https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/jako-stredoveke-hradby-v-praze-se-rozsiruji-parkovaci-zony-20190725.html

Podrobnosti

Příprava Dnů Prahy 15 a ekologie. Co mají tato dvě témata společného?

Jak jste si jistě všimli, přípravy Dnů Prahy 15 jsou v plném proudu a čeká vás jako každoročně mnoho kulturních i sportovních akcí. S tím je pochopitelně spojena i otázka ekologie, kterou se intenzivně zabýváme již od listopadu roku 2018, kdy jsme na Diskuzním fóru s občany MA 21 použili místo vody v plastových lahvích skleněné džbány a papírové nádobí. Dalším krokem bylo umístění žlutých kontejnerů na plasty na většině adventních setkání pořádaných městskou částí. Na letošní květnové akci Den Hlasatele a růžových vín jsme vyzkoušeli další variantu a to sice vratné skleničky na víno, kde si občané mohli zvolit, zda půjdou ekologickou cestou při ochutnávce či nikoli.

Podrobnosti