Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

V Praze 15 budou vítat občánky

Další vítání občánků v patnácté městské části proběhne 12. června. Obřadem bude provázet tradičně místostarostka Jana Trková a tým z kanceláře starosty.

Podrobnosti