Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

Na Magistrátu hl. m. Prahy probíhá řada jednání, jejichž cílem je předání aktuálních informací, projednání vhodných postupů a nastavení ideálního řešení situace.

Všechny relevantní informace o situaci kolem možného výskytu koronaviru jsou uvedeny na portálu bezpecnost.praha.eu, který je průběžně aktualizován.
https://bezpecnost.praha.eu/udalosti/neco-se-deje_24_2_2020

Autor článku: oit@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy