Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informace - cvičení výstavby protipovodňových zábran

Městská část Praha 15 rozhodla, že v rámci ochrany před povodněmi na toku Botiče v katastrálním území Hostivař, uskuteční dne 5. 10. 2019 prověřovací cvičení výstavby protipovodňových zábran v ulici U Břehu.

Z výše uvedeného důvodu dojde ve dnech 4. a 5. 10. 2019 k dopravnímu omezení v části ulic Na Sedlišti, Nad Botičem, Zápotoční, V Nové Hostivaři a v prostoru celé ulice U Břehu.

Tato opatření jsou nezbytná pro zajištění přesunů techniky a pro provedení vlastního prověřovacího cvičení.

Předem se Vám, vážení občané, omlouváme za případné potíže a komplikace, které Vám mohou vzniknout v souvislosti s uvedeným cvičením, prosíme o shovívavost a pochopení pro tuto akci.

Autor článku: karolina.skrcena@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy