Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informace o silničních uzavírkách v Praze 15 a okolí: říjen - prosinec 2019

Omezení provozu ul. Kutnohorská – I. etapa – oprava komunikace

- zjednosměrnění od ul. Ústřední z centra

Termín: 12.11. 2019 – 13.12. 2019

- objízdná trasa pro IAD a BUS MHD po ul. Dolnoměcholupská – U továren – Průmyslová
- tranzitní nákladní doprava odkloněna po objízdné trase ve směru D1, Jižní spojka, D10, D11 a Hostivař, Strašnice po ul. Podléská, Františka Diviše, Novopetrovická, Mírové hnutí

- součástí akce je celková oprava povrchu vozovky Černokostelecká x Ústřední x Radiová x Kutnohorská za provozu

Investor : Technická správa komunikací, a.s., Řásnovka 8, P1

Zhotovitel : EUROVIA CS, a. s., závod Praha západ, K Hájům 94 Praha 5 - Stodůlky

Příslušný silniční správní úřad  - MHMP – Odbor pozemních komunikací a drah

TISKOVÁ ZPRÁVA MČ PRAHA 15 - najdete ZDE
 


Uzavírka ul. Do Říčan, k.ú. Běchovice

– rekonstrukce komunikace

T.: 22.10. 2019 – 26.11. 2019

Objízdná trasa IAD + BUS – Ke Kolodějskému zámku – K Dubči – K Běchovicům – Do panenek – Českobrodská v obou směrech

Příslušný silniční správní úřad - ÚMČ Praha 21Uzavírka ul. Ke kolodějskému zámku, k.ú. Dubeč

- oprava povrchu komunikace

T.: 27.11.2019 ( po ukončení uzavírky ul. Do Říčan ) – 10.12. 2019

Objízdná trasa pro IAD a BUS v obou směrech ( Dubeč – Koloděje ) :
U lípy svobody - Ke křížkám – Do Říčan – Českobrodská – Do panenek – K Běchovicům – V lipách – K Dubči

Případná objízdná trasa v obou směrech ( Uhříněves – Dubeč ) : Přátelství – Bečovská – Starodubečská

Informace o změnách na linkách BUS 111,329,908 – www.dpp.cz a na zastávkových zařízeních

Investor : Technická správa komunikací a.s., Řásnovka 8, P.

Zhotovitel : PORR, a.s., Dubečská 3238/36, P.10

Příslušný silniční správní úřad  – OD ÚMČ Praha 15


Uzavírka ul. K dálnici, k.ú.  Uhříněves

výstavba nového vodovodního řadu DN 800 –11. etapa  

T.: 7.etapa - 09. 09. 2019 do 30. 11. 2019 (prodloužený termn)
Příslušný silniční správní úřad  – ÚMČ Praha 22


Omezení provozu – plukovníka Mráze x Voznická, Hostivař

Ve dnech 28.10.2019 – 15.12.2019 bude částečně omezen provoz na pozemních komunikacích – křižovatka plukovníka Mráze x Voznická z důvodu provádění stavebních prací při úpravě křižovatky a při výstavbě chodníku a přechodu pro chodce..

Investor:    TSK hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00  Praha 1 – Staré Město, IČ: 034 47 286

Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s., Ke Krči 28/735, 147 00  Praha 4 – Braník, IČ: 471 14 444

Příslušný silniční správní úřad  – OD ÚMČ Praha 15


Omezení silničního provozu – Tesaříkova, Hostivař

Ve dnech 25.11.2019 – 08.12.2019 bude omezen provoz na pozemní komunikaci Tesaříkova, Praha 10 – Hostivař, z důvodu provádění stavebních prací při výstavbě kanalizační přípojky. Komunikace nebude po dobu prací průjezdná ( vjezd a výjezd od ul. Libkovská ).

Investor:    MČ Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00  Praha 10, IČ: 00231355

Zhotovitel: Insastav s.r.o., Vlárská 1404/41, 104 00  Praha 10 – Uhříněves, IČ: 242 17 930

Příslušný silniční správní úřad  – OD ÚMČ Praha 15

 

 

aktualizace k 25.11.2019
Zpracoval: Michal Frauenterka, místostarosta MČ Praha 15 pro dopravu
Podklady: odbor dopravy ÚMČ Praha 15

MČ v médiích a tiskové zprávy