Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informace o uzavírkách v Praze 15 a okolí: říjen 2019

I.

Omezení silničního provozu  - „Obnova vodovodního řadu ul. K Horkám, Praha 15„
(MHMP- Odbor pozemních komunikací a drah)

v úseku: Hostivařské nám. – Selská

Termín:    2. etapa – 1. 10. 2019 – 30. 10. 2019 (u zastávky BUS „Hostivařské náměstí“)    

Dopravní opatření – viz situace  (provoz bude řízen kyvadlově světelnou signalizací)
Místo záboru: vozovka  (po dobu 2. etapy bude přemístěna zastávka BUS do prostoru Hostivařského nám.)

Investor: Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 Kontaktní osoba/telefon: Ing.Kamil Černý, te.737 235 913

Zhotovitel: Subterra, a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8,
Kontaktní osoba/telefon: Miroslav Vlk, tel.737 255 500


2. etapa

 

Komentář: příslušným silničním správním úřadem je Odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy, který vydává opatření obecné povahy pro stanovení přechodné místní úpravy silničního provozu a rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace.

značení


II. okolí Prahy 15

* Uzavírka části komunikace K Dálnici, Uhříněves

11. etapa – od 26. 9. 2019 do 25. 10. 2019


* Částečná uzavírka komunikací Kutnohorská a Dolnoměcholupská, Dolní Měcholupy

od 6. 9. 2019 do 3. 10. 2019

 

Další významnější projednávané rekonstrukce v okolí Prahy 15, u kterých jsou
a budou ještě uplatňovány připomínky samosprávy
a odboru dopravy státní správy Úřadu MČ Praha 15:


1. KUTNOHORSKÁ – obnova povrchu komunikace – předpoklad – říjen 2019


Zpracoval: Michal Frauenterka, místostarosta MČ Praha 15 pro dopravu
Podklady: odbor dopravy ÚMČ Praha 15

 

Autor článku: oit@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy