Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informace z 9. jednání Výboru dopravy a prostředí pro život Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 10. 2. 2020

 1. Ve věci nového vývoje přípravy vysokorychlostní trati Praha - Brno (dle písemné informace Správy železnic) byl změněn návrh na vedení koridoru VRT, ve kterém je navrženo vypuštění jižní varianty (vedené přes jihozápadní část průmyslové zóny v Hostivaři a obydlenou část Horních Měcholup) a její nahrazení variantou severní. Výbor dopravy a prostředí pro život souhlasí s vedením VRT severní variantou s tím, že dále trvají upozornění MČ Praha 15 k ochraně obyvatel při trase nadzemní části koridoru od Zahradního Města až po zaústění u Rabakovské ulice a ochraně významného krajinného prvku „Triangl“ v území Za drahou v Hostivaři.
   
 2. Výbor dopravy a prostředí pro život ZMČ Praha 15 nesouhlasí s návrhem Odboru pozemních komunikacích a drah MHMP se zařazením místních komunikací II. třídy Rabakovská, Hornoměcholupská, plk. Mráze, Milánská, Archimédova, K Měcholupům v navržených úsecích do sítě místních komunikací I. třídy. Důvodem je zachování možnosti místní ochrany, resp. ponechání průjezdných úseků vozovek v rozhodovací pravomoci a stanovení místních úprav silničního provozu dle místních znalostí pro současný silniční správní úřad a správní úřad – tj. Odbor dopravy ÚMČ Praha 15.
   
 3. Ve věci návrhu na podání žádosti MČ Prahy 15 na převzetí části projektové přípravy etap PPO Botič vč. obnovení etapy D2 místostarosta pro dopravu a prostředí pro život seznámil členy výboru s problematikou přípravy protipovodňových opatření na Botiči v obydlených oblastech Hostivaře a jednotlivých etap opatření dle studie z roku 2014 (PPO Botič). S ohledem na minulé konzultace s HMP navrhl, aby MČ Praha 15 pokračovala v přípravě etapy D.2. dle této studie, oznámila HMP pokračování v přípravě etapy D.5. a požádala HMP o zmocnění k přípravě etapy D.6. dle této studie. Výbor podporuje pokračování v přípravě etap D.2. a D.5. projektu PPO Botič a podání žádosti na HMP o zmocnění MČ Praha 15 k přípravě etapy D.6. PPO Botič.
   
 4. Informace – hlavní město Praha a další subjekty připravují na území Prahy 15 a jejím okolí v letošním roce následující akce na komunikacích:

  - ŸŸŸŸHornoměcholupská ulice - projekt na zklidnění, opravy povrchu vozovky
  - Demolice a stavba nového mostu k Horkám nad ulicí K Jezeru
  - II. etapa opravy ulice Kutnohorské
  - stavební úprava přechodů pro chodce v ulicích Milánská u NS Albert a plk. Mráze x Pod Stanicí
  - východní část vilové zástavby Horní Měcholupy - rekonstrukce plynovodu a následná rekonstrukce chodníků

  O dalších akcích budeme nadále informovat.

Autor článku: oit@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy