Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Praha 15 optimalizuje svůj oficiální web pro nevidomé a slabozraké

Městská část Praha 15 díky spolupráci s Nadačním fondem Českého rozhlasu Světluška přizpůsobila své oficiální webové stránky potřebám nevidomých a slabozrakých. Příjemným překvapením bylo zjištění, že web byl bez větších nedostatků, problematickými se ukázaly jen některé dokumenty na úřední desce, které byly nahrány ve špatném formátu bez textové vrstvy, což znemožnilo jeho načtení a převedení do zvukové podoby.

Specialisté z nadačního fondu prošli jednotlivé rubriky webu městské části a prověřili jejich dostupnost pro systémy, které nevidomí k těmto účelům užívají na speciálně přizpůsobených počítačích a telefonech. „Web je velmi dobře čitelný jak za pomoci počítače a odečítače obrazovky NVDA, tak i z Iphonu s odečítačem Voice Over. Velmi oceňuji možnost vypnutí grafiky a rozčlenění stránek na oblasti a styly, což uživatelům dost urychluje pohyb a hledání na stránce,“ uvedla za Světlušku ředitelka nadačního fondu Gabriela Drastichová. Ta dále upozornila na drobné nedostatky, na jejichž odstranění IT oddělení městské části začalo neprodleně pracovat a v řádu několika hodin chybné dokumenty opravilo. Všichni úředníci, kteří nahrávají soubory na úřední desku, byli poučeni, v jaké podobě má být soubor nahrán, aby zůstala příslušná textová vrstva.

Praha 15 podporuje aktivity Světlušky od jara letošního roku. Zaměstnanci úřadu se například mimo jiné zúčastnili speciálního workshopu s nevidomými lektory, kde se učili, jak nejlépe spolupracovat s takto handicapovými spoluobčany, aby jim co nejvíce ulehčili jednání na úřadě.

Nadační fond v průběhu roku pořádá mnoho aktivit i dobročinných sbírek. Nejbližší příležitostí, jak podpořit činnost nadace jsou Sbírkové dny Světlušky od 9. do 13. září. Výtěžkem z prodeje dárkových předmětů, mezi kterými se poprvé objeví také ponožky se svítícím lemem nebo originální hrací karty, podpoří Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu děti i dospělé s těžkým zrakovým postižením. Na pražském Andělu, kde sbírkový týden 9. září odstartuje, se lidé mohou těšit na doprovodný program. Do prodeje se zde zapojí známé osobnosti, mezi kterými se letos objeví i KOVY.

Autor článku: karolina.skrcena@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy