Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Praha 15 zřizuje oficiální distribuční místa Hlasatele!

Dlouhodobé stížnosti občanů Městské části Praha 15 na nedostatečnou distribuci časopisu Hlasatel prostřednictvím České pošty se redakční rada věstníku rozhodla mimo jiné řešit zřízením oficiálních distribučních míst. Hlasatel tak bude kromě poštovních schránek a budovy radnice v Boloňské ulici v Horních Měcholupech k dostání na území Hostivaře - v Sokolovně, v infocentru v Toulcově dvoře a v Městské knihovně v Golfové ulici.

„Stížnosti občanů se v mnohých lokalitách stále opakují a vedení České pošty není schopno ani po mnoha urgencích situaci uspokojivě vyřešit, rozhodli jsme se proto pro cestu zřízení distribučních míst, aby si Hlasatele mohli čtenáři vyzvednout třeba po cestě do práce nebo k lékaři,“ uvedl předseda redakční rady a 1. místostarosta městské části Václav Bílek.

Hlasatel, věstník MČ Praha 15 vychází 11x ročně v nákladu 18 tisíc výtisků. Roznášen je vždy v prvních sedmi kalendářních dnech následujících po datu vydání jednotlivého čísla. Vydání určená distribučním místům budou na svá místa určení dodána ihned po skončení distribuce do schránek, tzn. V druhém kalendářním týdnu v měsíci.

Časopis pravidelně informuje o nejdůležitějších událostech na území Prahy 15. Svůj prostor zde dostávají mateřské školky, základní i střední školy, sportovní kluby i zájmové spolky.

V posledním roce byl obsah Hlasatele v mnoha ohledech změněn, přibyla rubrika Ptáte se, my odpovídáme…, která propojuje aktivitu na sociálních sítích s tištěným médiem. Nově také redakční rada zavedla užití QR kódů, které nahrazují odkazy na web městské části užívané například u informací z radnice a jsou uživatelsky mnohem jednodušší a příjemnější. Cílem současné redakční rady je v souladu s moderními tendencemi vydávání tištěných médií zvětšovat prostor pro kvalitní fotografie oproti textovému obsahu a neustále propojovat časopis se světem sociálních sítí a systémem Mobilního rozhlasu. K tomu by měla přispět i nově navázaná spolupráce s Vysokou školou kreativní komunikace, která svým studentům nabídne od následujícího akademického roku tři místa na stáže v redakci Hlasatele a kanceláři starosty. Vedení radnice si od této spolupráce slibuje mimo jiného i nový pohled zvenčí, který vnese další zajímavé oživení časopisu i komunikace s občany.

Autor článku: karolina.skrcena@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy