Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Příprava Dnů Prahy 15 a ekologie. Co mají tato dvě témata společného?

Jak jste si jistě všimli, přípravy Dnů Prahy 15 jsou v plném proudu a čeká vás jako každoročně mnoho kulturních i sportovních akcí. S tím je pochopitelně spojena i otázka ekologie, kterou se intenzivně zabýváme již od listopadu roku 2018, kdy jsme na Diskuzním fóru s občany MA 21 použili místo vody v plastových lahvích skleněné džbány a papírové nádobí. Dalším krokem bylo umístění žlutých kontejnerů na plasty na většině adventních setkání pořádaných městskou částí. Na letošní květnové akci Den Hlasatele a růžových vín jsme vyzkoušeli další variantu a to sice vratné skleničky na víno, kde si občané mohli zvolit, zda půjdou ekologickou cestou při ochutnávce či nikoli.

Ani na Dnech Prahy 15 nechceme uhnout z cesty hledání nejvhodnějších ekologických alternativ podávání občerstvení. Zvažovali jsme vratné či papírové nádobí, ovšem i zde narážíme na mnoho otazníků. Pomineme-li velkou ekonomickou zátěž, jsou zde otázky ekologické stopy po takovém nádobí. Papírové a biodegradabilní kelímky obsahují plastovou vrstvu, která zajišťuje nepropustnost tekutin. Tato vrstva bohužel znemožňuje jejich recyklaci.

Vratné nádobí je třeba pronajmout nebo nakoupit, ale i skladovat, sterilizovat atd. A k tomu je třeba voda, kterou musíme v současnosti šetřit a především chemikálie, které přírodě neprospívají, ale jsou nezbytné pro hygienu, nehledě na uhlíkovou stopu, která vzniká při svozu a rozvozu vratného nádobí do myček, kterých je v současné době málo a žádná v Praze a ani ve Středočeském kraji.

Na zářijových akcích chceme vyzkoušet kelímkosběry a připravit i osvětu pro veřejnost, kde budou moci diskutovat s odborníky na třídění a recyklaci odpadů. Do kelímkosběrů budete odevzdávat použité plastové kelímky a získáme tak čistou surovinu, která bude následně recyklována. Vy se pak můžete s kelímky a dalšími recyklovanými plasty setkat např. v podobě zatravňovacích dlaždic, laviček, protihlukových stěn.

Dnes je již naprosto jasné všem, že přírodu a životní prostředí musíme chránit a každý musí začít sám u sebe a třeba maličkostmi. Postupné snižování používání jednorázových plastových výrobků je nevyhnutelné a legislativou je plánováno na rok 2021. Tuto problematiku musíme řešit ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, místními podnikateli i občany. O dalším vývoji vás budeme informovat a rádi přijmeme i za vaše nápady a podněty.

Autor článku: karolina.skrcena@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy