Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Prodloužení termínu uzavírky v ulici K Horkám

Částečná uzavírka ul. K Horkám, povolená a zajišťovaná Hlavním městem Praha, bude zřejmě prodloužena do 20. listopadu 2019.

Včasné dokončení městská část opakovaně u příslušného odboru Magistrátu hl. m. Prahy, který částečnou uzavírku ul. K Horkám povolil, urgovala, protože od počátku bylo zřejmé, že obnova vodovodního řadu na páteřní silniční spojce, kterou tato ulice je, probíhala, mírně řečeno, ne-intenzivně.

Poslední zprávou tedy je, že MHMP prodloužilo firmě termín dokončení do 20. 11. 2011, signalizace a značení má být odstraněno v noci na 21. 11. 2019.

Dle další informace jedná tento odbor intenzivně s investorem a zhotovitelem akce o jejím ukončení v co nejbližším termínu. V případě dalšího Vám doporučujeme obrátit se přímo na Odbor pozemních komunikací a drah MHMP - kontakt viz výše.

Věc nadále intenzivně sledujeme. Situace s plánem uzavírek a jejich vzájemné ne-koordinace mezi příslušnými silničními úřady, které je na jihovýchodě povolují, však stále trvá i přesto, že samospráva městské části již před řadou měsíců po hlavním městě jejich vzájemnou koordinaci požadovala.

O to horší je nyní kolize této uzavírky s plánovanou částečnou uzavírkou ulice Kutnohorské v Dolních Měcholupech, která má začít v půli listopadu. V této věci jsme se již obrátili na město s požadavkem nezahajovat tuto uzavírku do té doby, dokud stavba v ulici K Horkám nebude dokončena.

Michal Frauenterka, místostarosta Městské části Praha 15 pro dopravu


Souhrnné informace k uzavírce:

Silničním správním úřadem a správním úřadem pro povolení zvláštního užívání komunikace a stanovení pro dočasné omezení silničního provozu na ul. K Horkám je dle platných právních předpisů Odbor pozemních komunikací a drah MHMP, Jungmannova ul., Praha 1 (tak jako pro ostatní místní komunikace I. třídy na území hl. m. Prahy), a který rovněž tuto akci povoloval.


V pátek ráno (1. 11. 2019), tedy po původním termínu dokončení, Městská část Praha 15 obdržela od Odboru pozemních komunikací a drah MHMP tuto informaci:

Máme tady čerstvý harmonogram prací navržený zhotovitelem (viz níže) – tj., co se bude dít po 7. 11., kdy konečně proběhne výluka vody (nový řad bude napojován na stávající; výluku vody dohaduje zhotovitel s PVK, jsou tam dlouhé termíny – měsíc-měsíc a půl, proto až 7. 11., byť se tam teď už nějakou dobu fyzicky nic neděje = čeká se právě a jenom na tu výluku).

Ihned po dokončení výluky vody a propojení vodovodů a přípojek bude postup následovný:
a) 8 - 9. 11. 2019 zásyp jam po propojích pískem a pak ŠTD 0-32 do úrovně pláně
b) 10 – 12. 11.2019 frézování obrusu a zámků v konstrukci vozovky, odbourávání konstrukcí
c) 12 – 14. 11.2019 betonáž stabilizací z betonu SC 20/25
d) 16 – 19. 11. 2019 pokládka podkladních a obrusných vrstev vozovky
e) 20. 11. 2019 – provádění VDZ
f) Noc 20/21.11.2019 likvidace přechodného DZ/SSZ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení silničního správního úřadu
Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1
Tel.: +420 236 004 399
www.praha.eu

ilustrační foto k dopravní situaci v ul. K Horkám

Autor článku: oit@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy