Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Radní Prahy 15 schválili odpuštění tříměsíčního nájemného podnikatelským subjektům užívajícím majetek ve správě této městské části

Rada MČ Praha 15 na svém středečním jednání mimo jiné schválila materiál R – 632 Návrh dílčího opatření v souvislosti s výskytem koronaviru COVID 19 – SARS CoV – 2 – uzavřené nebytové prostory – nájemné.

Radní se tak snaží zmírnit dopad mimořádných opatření, které vláda plošně přijala v souvislosti s výskytem koronaviru v ČR, na podnikatelské subjekty.

Na základě tohoto materiálu bude prominuto sjednané nájemné za pronájem nebytového prostoru v majetku městské části všem subjektům, jichž se dotkla usnesení vlády č. 211 ze 14. 3. 2020 a č. 280 z 23. 3. 2020 po dobu 3 měsíců a to za období od 1. dubna do 30. června 2020.

Autor článku: karolina.skrcena@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy