Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

V Praze 15 jednala bezpečnostní rada a krizový štáb, úřad přijme v souvislosti se šířením koronaviru další preventivní opatření, důraz klade na komunikaci bezpečnostních složek s úřadem

Bezpečnostní rada MČ Praha 15 a krizový štáb se na popud starosty městské části Milana Wenzla sešly ve středu 11. března na mimořádném jednání, aby projednaly situaci související se šířením koronaviru v Česku a opatření, která vydala v úterý bezpečnostní rada státu.

Členové bezpečnostní rady i krizového štábu se vzájemně informovali o tom, jaká mimořádná opatření už byla přijata a jaká se ještě plánují. Zástupci Policie ČR, Městské policie Praha, Hasičského záchranného sboru HMP a JSDH Horní Měcholupy poskytli starostovi a zástupcům samosprávy zprávu o připravenosti jednotlivých složek záchranného systému pro případ pandemie.

Jednání krizového štábu se účastnili také starostky a starostové okolních přilehlých městských částí a vzájemně sdíleli informace, které jim poskytl Magistrát hl. m. Prahy.

ÚMČ Praha 15 přijme další preventivní opatření. Neustále klade důraz na zvýšenou hygienu, zrušeny byly všechny akce, které pořádá městská část, ale i všechna následující jednání výborů ZMČ Praha 15 vyjma těch, která jejich předsedové považují za nutné a neodkladné.

Zaměstnancům úřadu je doporučováno, aby se snažili maximum své agendy vyřídit telefonicky.

Tajemník úřadu Aleš Cejnar i starosta Wenzl požádali všechny přítomné, aby v co maximální možné míře sdíleli relevantní informace, které se k nim dostávají. Nejdůležitější je nešířit paniku, vyvracet nepravdivé informace, které se veřejností šíří a poskytnout občanům Prahy 15 dostatek informací prostřednictvím Mobilního rozhlasu, sociálních sítí a oficiálního webu městské části.

Městská část i bezpečnostní složky jsou připraveny reagovat na nastalou situaci a zvláště starším občanům poskytnout maximální součinnost v zajištění jejich potřeb v případě pandemie.

Autor článku: karolina.skrcena@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy