Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ BUDE DLE PLÁNU

Dnešní vítání občánků se koná dle plánovaného harmonogramu.

Autor článku: karolina.skrcena@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy