Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Výpadky a zpoždění jízd školního autobusu linky 254 (Košík-Horní Měcholupy-Petrovice)

Tato autobusová linka, začleněná do programu pražské integrované dopravy organizace ROPID, měla v průběhu září a října výpadky a zpoždění, v jednom dni autobus dokonce nepřijel vůbec a spoj nebyl uskutečněn. Linku od soukromého dopravce objednává magistrátní organizace Ropid a financuje ji město. Výpadky spojů či zpoždění na lince je dle dopravce způsobeno tím, že tento BUS přejíždí z jiné linky od stejného dopravce, a to v trase, kterou zdržují uzavírky u dálnice D1 a kolony na přilehlých komunikacích. Její smysl dovézt děti z Košíku do škol nefunguje. Tento týden by uzavírka měla skončit a věc by se měla vrátit do normálu. Zda tomu tak bude, ověříme.

Věc má ale i širší rozměr. Dopravci PID (Pražské integrované dopravy) mají problém s náborem řidičů, tzn., že nejsou řidiči. Město od ledna prý dokonce plánuje zavést „prázdninový“ provoz MHD s prodloužením intervalů na jednotlivých linkách BUS. Stále častěji se na jednáních také objevuje snaha o širší debatu o udržitelnosti stávajícího systému MHD po celé Praze.

Plynulost dopravy ovlivňuje i řada uzavírek. I přesto, že jsme po městě požadovali jejich společnou koordinaci na celém jihovýchodě metropole, stále dochází k tomu, že příslušný úřad učiní uzavírku bez této koordinace či informace sousedící městské části o omezení nebo uzavírce provozu.

A to nejen na místních komunikacích, ale i při omezení na D1 v dosahu Prahy, kde tato omezení také v důsledku zahlcují komunikace na území MČ Praha 15.

A to plynulosti dopravy včetně té hromadné, nepomáhá.

Výbor dopravy i rada městské části budou věc dále řešit. Ve hře je i úvaha o vlastním autobusu. O dalším postupu budeme občany dále informovat.

 

Michal Frauenterka

Autor článku: oit@praha15.cz MČ v médiích a tiskové zprávy