Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Oáza u mola Hostivařské přehrady

Připravovaný projekt řeší požadavky návštěvníků mola, lesního koupaliště a lesoparku zejména na zajištění celoročního provozu důstojných toalet pro veřejnost i možnost drobného bufetového občerstvení v okolí odpočinkového mola na Hostivařské přehradě. Návrh umístění oázy plyne z její funkce a z možnosti využití nezalesněné, jen mírně svažité části prostoru přiléhajícího k pěší komunikaci lemující břeh Hostivařské přehrady, a to bez nutnosti kácení stromů

Podrobnosti