Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

KONCEPCE LOKÁLNÍCH PARKŮ

Letos v lednu Zastupitelstvo městské části Praha 15, v rámci „Souhrnného postoje k podobě prostředí pro život Městské části Praha 15“, schválilo koncepci lokálních parků.

Podrobnosti