Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Dokumenty k volbě prezidenta ČR 2018

Dokumenty k volbě prezidenta republiky konané ve dnech 12.1. – 13.1. 2018 a v případě druhého kolo ve dnech 26.1. – 27.1.2018  vyvěšené na úřední desce ÚMČ Praha 15

Podrobnosti