Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Čísla volebních okrsků a adresy volebních místností na Městské části Praha 15

Číslo volebního okrsku Sídlo volebního okrsku (adresa volební místnosti)
15001 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy
15002 Hasičská zbrojnice, Holoubkovská 323, Praha 10 - Horní Měcholupy
15003 ZŠ Veronské nám. 391, Praha 10 - Horní Měcholupy
15004 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy
15005 ZŠ Veronské nám. 391, Praha 10 - Horní Měcholupy
15006 ZŠ Nad Přehradou 469, Praha 10 - Horní Měcholupy
15007 ZŠ Nad Přehradou 469, Praha 10 - Horní Měcholupy
15008 ZŠ Nad Přehradou 469, Praha 10 - Horní Měcholupy
15009 Sokolovna Hostivař, U Branek 674/7, Praha 10 – Hostivař
15010 ZŠ Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař
15011 ZŠ Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař
15012 ZŠ Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař
15013 ZŠ Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař
15014 ZŠ Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař
15015 ZŠ Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař
15016 ZŠ Hostivař, Kozinova 1000/1, Praha 10 - Hostivař
15017 ZŠ Hostivař, Kozinova 1000/1, Praha 10 - Hostivař
15018 ZŠ Hostivař, Kozinova 1000/1, Praha 10 - Hostivař
15019 ZŠ Hostivař, Kozinova 1000/1, Praha 10 - Hostivař
15020 ZŠ Hostivař, Kozinova 1000/1, Praha 10 - Hostivař
15021 ZŠ Hostivař, Kozinova 1000/1, Praha 10 - Hostivař
15022 ZŠ Veronské nám. 391, Praha 10 - Horní Měcholupy
15023 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy


Příslušný volební okrsek si voliči mohou zjistit dle místa trvalého pobytu na stránkách cuzk: Veřejný dálkový přístup - adresní místo

 

Dokumenty k volbě prezidenta republiky konané ve dnech 12.1. – 13.1. 2018 a v případě druhého kolo ve dnech 26.1. – 27.1.2018  vyvěšené na úřední desce ÚMČ Praha 15
 

Oznámení o konání voleb (PDF, 7.61 MB)

Voliči zde naleznou informace o dnech voleb, adresu svého volebního okrsku, informace k hlasování, hlasovacím lístkům a jejich úpravě, ke způsobu hlasování a informace k hlasování do přenosné volební schránky.

Informace o počtu a sídle okrskových volebních komisí

Osoby oprávněné jednat jménem politických stran, politických hnutí nebo občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována popřípadě osoba, která byla k tomuto úkonu pověřena, zde najdou informaci o počtu a sídle volebních okrsků.

Bude vyvěšeno

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

Je určeno delegovaným a jmenovaným členům okrskových volebních komisí. Oznámení o svolání prvního zasedání zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

Bude vyvěšeno

Autor článku: oit@praha15.cz 2018 volba prezidenta