Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku

Registrační úřad Městské části Praha 15 sděluje volebním stranám, kandidátům a voličům, že losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 15, konaných ve dnech 5.10. – 6.10.2018 provede registrační úřad v souladu s § 25 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů – dne 17.8.2018 v 10:00 hodin v kanceláři č. 218, II patře, budovy Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15.

Autor článku: oit@praha15.cz 2018 Volby komunální