Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Vydávání občanských průkazů během voleb (OP-blesk)

Pátek  5.10.2018     od 13:30 – 21:30
Sobota 6.10.2018   od 08:00 – 13:30

Přinést s sebou 2x foto (4,5 cm x 3,5 cm), originál rodného listu nebo platný řidičský průkaz

Z důvodu ztráty nebo odcizení 100 Kč správní poplatek

Autor článku: oit@praha15.cz 2018 Volby komunální